DECRET nr. 481 din 20 decembrie 1971privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire la relatiile consulare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 28 ianuarie 1972    EXPUNERE DE MOTIVEÎn anul 1963 a fost adoptata, în cadrul Conferintei de codificare a dreptului consular, convocata de O.N.U., Convenţia de la Viena cu privire la relatiile consulare. La aceasta convenţie au devenit părţi pînă în prezent 44 de state. Convenţia a intrat în vigoare la 19 martie 1967.Convenţia de la Viena reglementeaza, în principal, modul de stabilire şi întreţinere a relatiilor consulare, înfiinţarea oficiilor consulare, numirea şi admiterea sefilor oficiilor consulare şi a membrilor acestor oficii, precum şi functiile consulare, privilegiile şi imunitatile consulare.Dispozitiile Convenţiei de la Viena codifica şi consacra normele generale admise în practica internationala în domeniul relatiilor consulare. Aceste norme ofera un cadru pentru incheierea convenţiilor bilaterale consulare între tari. Convenţia reprezinta pentru România un instrument juridic corespunzător promovarii relatiilor consulare cu statele părţi la convenţie, cu care tara noastra nu a incheiat pînă în prezent conventii bilaterale.Între dispozitiile convenţiilor consulare incheiate de tara noastra şi dispozitiile legislaţiei române în vigoare, pe de o parte, şi prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relatiile consulare, pe de altă parte, nu exista contradictii.Prevederile Convenţiei de la Viena sînt în concordanta cu principiile fundamentale ale suveranităţii statelor şi egalitatii lor în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state. Aceste principii stau la baza stabilirii relatiilor consulare, a exercitarii functiilor consulare şi a beneficiului privilegiilor şi imunitatii consulare.În vederea aderarii Republicii Socialiste România la convenţia sus-mentionata s-a emis alaturatul decret, care dispune totodata ca la depunerea instrumentului de aderare să se declare ca spre deosebire de cele prevăzute în articolele 74 şi 76 ale convenţiei, tratatele ale caror obiect şi scop intereseaza comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialista România adera la Convenţia de la Viena cu privire la relatiile consulare, întocmită la 24 aprilie 1963.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de aderare la convenţia mentionata la articolul 1, se va face o declaratie cu urmatorul continut:"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca prevederile articolelor 74 şi 76 nu sînt în concordanta cu principiul conform caruia tratatele internationale multilaterale al caror obiect şi scop intereseaza comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale".Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUSESCUBucureşti, 20 decembrie 1971.Nr. 481.CONVENTIE 24/04/1963