RECTIFICARE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 10 octombrie 2006    În Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I): - la art. 84, în loc de: "..., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2007 ,..." se va citi: "..., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2002, ...".-------------