LEGE nr. 16 din 7 august 1990privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 august 1990    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă salariile tarifare ale funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta lege.Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se aprobă de guvern.  +  Articolul 2Se abrogă anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 37/1990, precum şi prevederile referitoare la salarizarea secretarilor comitetelor executive ale fostelor consilii populare din Legea nr. 57/1974.Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 7 august 1990.Nr. 16.  +  Anexa SALARIILE TARIFARE ALE FUNCŢIILOR DE CONDUCEREA PREFECTURILOR ŞI PRIMĂRIILORI. Primăria municipiului Bucureşti - Capitala României                                                             Lei                                                           -------    1. Primar general al Capitalei 11.000    2. Viceprimar 10.000    3. Secretar 9.500II. Prefecturi ale judeţelor                                         Categoria Categoria                                             I II                                         ---------- ----------    1. Prefect 10.000 9.500    2. Subprefect 9.500 9.000    3. Secretar 9.000 8.500III. Primării: municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti,                      oraşe, comune                        Cu peste Categoria Categoria Categoria                        300.000 I**) II III                       locuitori*)                       ------------ ---------- ---------- ----------    1. Municipii     - Primar 9.000 7.500 7.200 6.700     - Viceprimar 8.000 7.000 6.700 6.300     - Secretar 7.500 6.500 6.200 5.900----------------    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.    **) Se aplică şi pentru municipiul Petroşani.                                       Categoria Categoria Categoria                                           I II III                                       ---------- ---------- ----------    2. Oraşe     - Primar 6.300 6.000 5.800     - Viceprimar 5.800 5.500 5.400     - Secretar 5.300 5.000 4.800                                       Categoria Categoria Categoria                         Cu peste I II III                         15 000 lo- între între pînă la                         cuitori 7001-15 000 3001-7000 3000                                       locuitori locuitori locuitori                         ---------- ------------- ----------- ---------    3. Comune     - Primar 6.000 5.050 4.650 4.650     - Viceprimar 5.400 4.600 4.200 -     - Secretar 4.800 4.300 4.000 4.000NOTA:1. Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în prezenta anexa beneficiază şi de sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.2. Pentru funcţiile de conducere şi de execuţie din unităţile teritoriale financiare şi de muncă şi protecţie socială se pot stabili salarii majorate cu 1-3 clase faţă de cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.--------