ORDIN nr. 395 din 6 septembrie 2006pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006    În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 şi 489 bis din 6 iunie 2006, se completează după cum urmează:1. anexa nr. 1 "Regulamentul poştei de scrisori şi protocolul său final" se completează cu anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin;2. anexa nr. 2 "Regulamentul privind coletele poştale şi protocolul său final" se completează cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin;3. anexa nr. 3 "Regulamentul serviciilor de plată ale poştei şi protocolul său final" se completează cu anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 395.  +  Anexa 1-3ANEXA 06/09/2006