HOTĂRÂRE nr. 1.284 din 20 septembrie 2006privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu luna septembrie 2006 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,04 lei/elev, respectiv preşcolar.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 20 septembrie 2006.Nr. 1.284.-----------