LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 26 septembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, care cuprinde direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, prevăzute în anexele nr. 1-10.(2) Lucrările care fac obiectul prezentei legi sunt de interes național și constituie cauză de utilitate publică.  +  Articolul 2Semnificația principalilor termeni utilizați în prezenta lege este cea prevăzută în anexa nr. 11.  +  Articolul 3(1) Lucrările de realizare a proiectelor aferente direcțiilor de dezvoltare din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de studii de fezabilitate elaborate și aprobate potrivit legii.(2) Lucrările pot fi finanțate, total sau parțial, din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, din credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare.(3) Realizarea unor noi lucrări, considerate prioritare și necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(4) Programele privind executarea lucrărilor aferente direcțiilor de dezvoltare prevăzute în prezenta lege, conform proiectelor aprobate în condițiile legii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport sunt obligatorii și se aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz.(2) Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru rețele de transport se stabilește prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului și prin studii de fezabilitate, aprobate potrivit legii.(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ocuparea terenurilor și scoaterea din circuitul agricol și din circuitul silvic se fac potrivit legii.(4) Pe terenurile rezervate dezvoltării rețelelor de transport stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului, prevăzute la art. 1, se interzice autorizarea executării construcțiilor definitive, fără avizul conform al organului de specialitate al administrației publice centrale, care stabilește politica în domeniul transporturilor.  +  Articolul 5Autoritățile administrației publice centrale, județene și locale cooperează pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Căi de comunicație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996, se abrogă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 septembrie 2006.Nr. 363.  +  Anexa nr. 1
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  A. Rețeaua de căi rutiere1. Autostrăzi:1.01. Nădlac*)-Arad-Timișoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitești-București-Lehliu-FeteștiCernavodă-Constanța;1.02. Sibiu-Făgăraș-Brașov-Ploiești-București;1.03. Timișoara-Stamora Moravița*);1.04. Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Alba Iulia-Sebeș;1.05. Lugoj-Caransebeș- Drobeta-Turnu Severin-Filiași-Craiova-Calafat*);1.06. Siret*)-Suceava-Bacău-Mărășești-Tișița;1.07. Albița*)-Huși-Tecuci-Tișița-Buzău;1.08. București-Giurgiu*);1.09. Buzău-Ploiești;1.10. Centura București;1.11. Centura Constanța;1.12. Borș*)-Marghita-Zalău;1.13. Turda-Târgu Mureș-Sighișoara-Făgăraș;1.14. Petea*)-Satu Mare-Baia Mare-Mireșu Mare-Dej-Bistrița-Vatra Dornei-Suceava;1.15. Mireșu Mare-Zalău;1.16. Târgu Mureș-Piatra-Neamț-Roman-Târgu Frumos-Iași-Sculeni*);1.17. Craiova-București;1.18. Halmeu*)-Seini;1.19. Arad-Deva;1.20. Oradea-Chișineu-Criș-Arad;1.21. Vărșand*)-Chișineu-Criș;1.22. Giurgiulești*)-Galați-Brăila-Slobozia-Călărași*).2. Drumuri expres sau cu 4 benzi:2.01. Nădlac-Timișoara;2.02. Halmeu-Satu Mare-Zalău;2.03. Borș*)-Oradea-Zalău;2.04. Drobeta-Turnu Severin-Calafat;2.05. Simeria-Hațeg-Petroșani-Filiași;2.06. Craiova-Alexandria-București;2.07. Buzău-București;2.08. Bâldana-Târgoviște-Moroieni-Sinaia;2.09. Rădăuți-Prut-Ștefănești.Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 și 1.05Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.07, 1.08 și 2.072.10. Ploiești-Buzău-Râmnicu Sărat;2.11. Satu Mare-Carei-Valea lui Mihai-Oradea;2.12. Baia Mare-Cavnic-Budești-Borșa-Iacobeni-Vatra Dornei-Piatra-Neamț-Bacău;2.13. Sighetu Marmației*)-Budești;2.14. Moisei-Năsăud-Bistrița-Reghin-Târgu Mureș;2.15. Dej-Cluj-Napoca-Turda;2.16. Reghin-Miercurea-Ciuc-Târgu Secuiesc;2.17. Suceava-Botoșani-Ștefănești*);2.18. Botoșani-Târgu Frumos;2.19. Chișineu-Criș-Beiuș-Cluj-Napoca;2.20. Oradea-Beiuș-Deva;2.21. Sibiu-Mediaș-Sighișoara-Odorheiu Secuiesc-Miercurea-Ciuc;2.22. Bacău-Târgu Secuiesc-Brașov-Pitești-Slatina-Craiova;2.23. Bacău-Vaslui-Crasna;2.24. Târgu Secuiesc-Focșani-Brăila-Tulcea;2.25. Cenad*)-Timișoara;2.26. Voiteg-Reșița-Caransebeș;2.27. Socol*)-Baziaș-Moldova Nouă-Drobeta-Turnu Severin;2.28. Filiași-Craiova;2.29. Drobeta-Turnu Severin-Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea-Curtea de Argeș;2.30. Craiova-Bechet*);2.31. Pitești-Târgoviște-Ploiești;2.32. Pitești-Costești-Roșiori de Vede-Turnu Măgurele*);2.33. Turnu Măgurele-Alexandria;2.34. București-Giurgiu*);2.35. Buzău-Brăila;2.36. Râmnicu Sărat-Hârșova-Constanța;2.37. Slobozia-Hârșova-Tulcea;2.38. Tulcea-Constanța-Vama Veche*).3. Poduri noi:3.01. pe Dunăre la: Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, Călărași și Brăila;3.02. pe râul Prut la: Galați-Giurgiulești, Fălciu, Ungheni și Ștefănești;3.03. pe râul Tisa la Sighetu Marmației;3.04. pe râul Siret la Cosmești.*) Cuprinde și secțiunea dintre ultima localitate și frontiera de stat.
   +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  B. Rețeaua de căi feroviare1. Linii de cale ferată convenționale, cu viteza până la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:1.01. Curtici*)-Arad-Simeria-Vințu de Jos-Alba Iulia-Coșlariu - Copșa Mică - Brașov - Ploiești - București - Fetești - Medgidia - Constanța;1.02. Vințu de Jos-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Vâlcele-Pitești-București;1.03. Arad-Timișoara-Caransebeș-Drobeta-Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Calafat*);1.04. Craiova-Roșiori-Videle-București/Giurgiu;1.05. Cristești Jijia*)-Iași-Pașcani-Bacău-Adjud-Mărășești-Focșani-Buzău-Ploiești-bucurești-Giurgiu*).Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 și 1.03Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.051.06. Vicșani*)-Suceava-Pașcani;1.07. Buzău-Făurei-Brăila-Galați*);1.08. Oradea-Episcopia Bihor*);1.09. Halmeu*)-Satu Mare-Oradea-Poieni-Cluj-Napoca-Apahida-Coșlariu;1.10. Timișoara-Stamora Moravița*);1.11. Oradea-Arad;1.12. Constanța-Mangalia;1.13. Medgidia-Negru Vodă*);1.14. București-Urziceni-Făurei;1.15. Satu Mare-Baia Mare-Dej-Apahida;1.16. Dej-Beclean pe Someș-Suceava;1.17. Brașov-Ciceu-Deda-Beclean pe Someș;1.18. Simeria-Filiași.2. Linii de cale ferată cu viteza peste 250 km/h:2.01. Linii noi: Rețeaua feroviară de mare viteză va fi realizată în funcție de înțelegerile cu țările vecine și în urma unui studiu care va stabili numărul punctelor de secționare și traseul pe direcția Constanța-București, cu ieșire spre frontiera vestică a României.3. Linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi:3.01. Zalău-Cehu Silvaniei;3.02. Dej-Târgu Lăpuș;3.03. Motru-Baia de Aramă;3.04. Strehaia-Vânju Mare;3.05. Târgu Mureș-Sighișoara;3.06. Bicaz-Gheorgheni;3.07. Bacău-Moinești;3.08. Brăila-Măcin-Tulcea;3.09. țăndărei -Giurgeni;3.10. Calafat*)-Vânju Mare-Drobeta-Turnu Severin;3.11. Zalău-Huedin;3.12. Craiova-Porțile de Fier II*);3.13. Baia Mare-Sighetu Marmației;3.14. Satu Mare-Petea*).4. Poduri noi:4.01. pe Dunăre la: Calafat, Giurgiu și Brăila;4.02. pe râul Prut la: Galați-Giurgiulești și Fălciu.*) Cuprinde și secțiunea dintre ultima stație de cale ferată și frontiera de stat.
   +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  C. Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi1. Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare:1.01. Dunărea (Baziaș-portul Cernavodă-portul Brăila-portul Sulina):– sectorul intrarea în țară la gura Nerei, amonte de Baziaș-Porțile de Fier II;– sectorul Porțile de Fier II-Călărași;– sectorul Călărași-Cernavodă-Brăila;– sectorul Brăila-Ceatalul Ismailului;– sectorul Tulcea - între Ceatalul Ismailului și Ceatalul Sfântu Gheorghe;– canalul Sulina, sectorul Ceatalul Sfântu Gheorghe - Marea Neagră;1.02. Canalul Dunăre-Marea Neagră;1.03. Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari;1.04. Dunărea (brațul Chilia).Coridorul paneuropean de transport VII - de la pct. 1.01 la pct. 1.04.1.05. Canalul de legătură dintre Dunăre-Borcea și Combinatul Călărași;1.06. Brațele navigabile ale Dunării: Tatanir, Sfântu Gheorghe, Măcin, Arapu, Caleia, Vâlciu, Borcea, Bala, Gogoșu;1.07. Râul Prut între Dunăre și nodul hidrotehnic Stânca-Costești;1.08. Râul Siret între Dunăre și Adjud;1.09. Canalul magistral Siret-Bărăgan între Adjud și Dridu;1.10. Râul Ialomița între Dunăre și Dridu;1.11. Râul Argeș între Dunăre și Mihăilești;1.12. Râul Dâmbovița între Budești-București (Glina);1.13. Râul Olt între Dunăre-Slatina și Râmnicu Vâlcea;1.14. Râul Jiu între Dunăre și Craiova;1.15. Canalul Bega pe sectorul Timișoara-frontieră;1.16. Râul Mureș de la frontieră până la Alba Iulia;1.17. Râul Someș între frontieră și Dej.2. Puncte de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de modernizare:2.01. Portul Sulina;2.02. Portul Tulcea;2.03. Portul Galați;2.04. Portul Brăila;2.05. Portul Cernavodă;2.06. Portul Călărași;2.07. Portul Oltenița;2.08. Portul Giurgiu;2.09. Portul Calafat;2.10. Portul Drobeta-Turnu Severin;2.11. Portul Moldova Veche;2.12. Portul Chilia Veche;2.13. Portul Periprava;2.14. Portul Sfântu Gheorghe;2.15. Portul Isaccea;2.16. Portul Hârșova;2.17. Portul Zimnicea;2.18. Portul Turnu Măgurele;2.19. Portul Corabia;2.20. Portul Bechet;2.21. Portul Rast;2.22. Portul Cetate;2.23. Portul Orșova;2.24. Portul Șvinița.3. Puncte de trafic RO - RO noi:3.01. Portul Tulcea;3.02. Portul Galați;3.03. Portul Brăila;3.04. Portul Călărași;3.05. Portul Oltenița;3.06. Portul Giurgiu;3.07. Portul Calafat;3.08. Portul Drobeta-Turnu Severin;3.09. Portul Moldova Veche;3.10. Portul Isaccea;3.11. Portul Turnu Măgurele;3.12. Portul Corabia;3.13. Portul Bechet.4. Porturi la care se vor executa lucrări de modernizare:4.01. Portul Constanța;4.02. Portul Sulina;4.03. Portul Tulcea;4.04. Portul Medgidia;4.05. Portul Galați;4.06. Portul Brăila;4.07. Portul Cernavodă;4.08. Portul Călărași;4.09. Portul Oltenița;4.10. Portul Giurgiu;4.11. Portul Calafat;4.12. Portul Drobeta-Turnu Severin;4.13. Portul Moldova Veche;4.14. Portul Mangalia;4.15. Portul Midia;4.16. Portul Chilia Veche;4.17. Portul Mahmudia;4.18. Portul Isaccea;4.19. Portul Hârșova;4.20. Portul Basarabi - pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;4.21. Portul Ovidiu - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;4.22. Portul Luminița - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;4.23. Portul Pârjoaia;4.24. Portul Zimnicea;4.25. Portul Turnu Măgurele;4.26. Portul Corabia;4.27. Portul Bechet;4.28. Portul Cetate;4.29. Portul Orșova;4.30. Portul Șvinița;4.31. Portul Baziaș.5. Porturi noi:5.01. Pe râul Prut la: Oancea, Fălciu, Risești, Prisăcani;5.02. Pe râul Siret la: Adjud Sud, Doaga și Independența;5.03. Pe canalul Siret-Bărăgan la: Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău și Dridu;5.04. Pe râul Ialomița la Slobozia;5.05. Pe râul Dâmbovița la București (Glina);5.06. Pe râul Argeș la Oltenița (confluență cu Dunărea) și la 1 Decembrie;5.07. Pe râul Olt la Izlaz (confluență cu Dunărea), la Slatina și la Râmnicu Vâlcea Sud (Govora);5.08. Pe râul Jiu la Craiova;5.09. Pe canalul Bega la Timișoara;5.10. Pe râul Mureș la: Arad, Deva și Alba Iulia;5.11. Pe râul Someș la: Satu Mare, Jibou și Dej.6. Porturi turistice și debarcadere pentru nave de pasageri:6.01. Portul Sulina;6.02. Portul Tulcea;6.03. Portul Galați;6.04. Portul Brăila;6.05. Portul Cernavodă;6.06. Portul Oltenița;6.07. Portul Giurgiu;6.08. Portul Mangalia (2 Mai);6.09. Portul Belona (Eforie);6.10. Portul Tomis (Constanța);6.11. Portul Chilia;6.12. Portul Sf. Gheorghe;6.13. Portul Orșova.
   +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  D. Rețeaua de aeroporturi1. Aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare:1.01. Aeroportul Arad;1.02. Aeroportul București Băneasa;1.03. Aeroportul București Henri Coandă;1.04. Aeroportul Bacău;1.05. Aeroportul Cluj-Napoca;1.06. Aeroportul Constanța;1.07. Aeroportul Iași;1.08. Aeroportul Oradea;1.09. Aeroportul Sibiu;1.10. Aeroportul Suceava;1.11. Aeroportul Timișoara;1.12. Aeroportul Baia Mare;1.13. Aeroportul Târgu Mureș;1.14. Aeroportul Caransebeș;1.15. Aeroportul Craiova;1.16. Aeroportul Satu Mare;1.17. Aeroportul Tulcea.2. Aeroporturi noi:2.01. în zona Brașov-Ghimbav-Prejmer;2.02. în zona Brăila-Galați-Tulucești;2.03. în zona Alba Iulia-Aurel Vlaicu;2.04. în zona municipiului Bistrița.
   +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  E. Rețeaua de transport combinat1. Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare:1.01. Terminalul Alba Iulia;1.02. Terminalul Bacău;1.03. Terminalul Baia Mare;1.04. Terminalul Bistrița Nord;1.05. Terminalul Bradu de Sus (Pitești);1.06. Terminalul Brașov Triaj;1.07. Terminalul Bucureștii Noi;1.08. Terminalul Buzău Sud;1.09. Terminalul Cluj-Napoca Est;1.10. Terminalul Constanța Mărfuri;1.11. Terminalul Craiova;1.12. Terminalul Deva;1.13. Terminalul Galați Mărfuri;1.14. Terminalul Glogovăț (Arad);1.15. Terminalul Mediaș;1.16. Terminalul Oradea Est;1.17. Terminalul Ploiești Crâng;1.18. Terminalul Petea - Satu Mare;1.19. Terminalul Semenic (Timișoara Sud);1.20. Terminalul Socola Mărfuri;1.21. Terminalul Suceava;1.22. Terminalul Titan (București Sud);1.23. Terminalul Tulcea Mărfuri;1.24. Terminalul Port Constanța.2. Terminale de transport combinat noi:2.01. Terminalul Giurgiu Port;2.02. Terminalul Dej.
   +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11
  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizați
  Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:1. drum național– drumul care aparține proprietății publice a statului, este de interes național, asigură legătura capitalei țării cu reședințele de județe, cu obiectivele de interes strategic național, între ele, precum și cu țările vecine.Drumurile naționale pot fi:– autostrăzi;– drumuri expres;– drumuri naționale europene (E);– drumuri naționale principale;– drumuri naționale secundare;2. autostradă– drumul național de mare capacitate și viteză, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, care nu deservește proprietăți riverane, prevăzut cu două căi unidirecționale separate printr-o zonă mediană, având cel puțin două benzi de circulație pe sens și bandă de staționare de urgență, intersecții denivelate și accese limitate, intrarea și ieșirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate;3. drum expres– drumul național accesibil numai prin noduri sau intersecții reglementate, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, se desfășoară în afara localităților și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;4. drum cu 4 benzi– drumul național cu 4 benzi de circulație, accesibil prin intersecții reglementate, cu traseu care poate traversa localități și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;5. infrastructură feroviara interoperabila– partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului național și internațional, administrată în concordanță cu prevederile legislației privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar și care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european și preluate în legislația din România;6. infrastructură feroviara neinteroperabila– partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată ori nu la infrastructura feroviară interoperabilă și care este administrată și se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne;7. linii de cale ferată convenționale– linii de cale ferată cu viteza sub 200 km/h;8. rețea de transport combinat– rețeaua de transport internațional combinat este constituită din linii de cale ferată, precum și din terminale de transport combinat, puncte de trecere a frontierei, stații de schimbare a ecartamentului și porturi sau legături cu nave feribot care au importanță deosebită pentru transportul internațional combinat;9. terminal de transport combinat– locul echipat pentru transbordarea și stocarea UTI (unități de transport intermodal);10. punct de trecere a frontierei– orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;11. Coridorul paneuropean de transport multimodal IV-Dresda/Nurenberg-Praga-Viena/Bratislava-Budapesta-Arad-București-Constanța/Craiova-Sofia-Salonic/Plovdiv-Istanbul înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și punctele de legătură de transport naval, aerian, maritim și combinat, incluzând instalații auxiliare ca: semnalizări, instalații necesare pentru dirijarea traficului, drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale pentru mărfuri și călători, depozite, aflate pe traseul coridorului;12. Coridorul paneuropean de transport VII– Dunărea navigabilă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Brațele Dunării Chilia și Sulina, legăturile navigabile dintre Marea Neagră și Dunăre, Canalul Dunăre-Sava, Canalul Dunăre-Tisa și infrastructurile portuare importante situate pe aceste căi navigabile;13. Coridorul paneuropean de transport intermodal IX– Helsinki-St. Petersburg-Moscova/Pscov-Vitebsk-Kiev-Ljubasvika Chișinău-București-Dimitrovgrad înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și infrastructurile de transport combinat, incluzând instalații auxiliare ca: drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale pentru mărfuri și călători, depozite și instalații necesare pentru dirijarea traficului, aflate pe traseul coridorului, precum și legăturile lor cu toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor;14. Rețea TEN-R– Rețea transeuropeană de transport rutier;15. Rețea TEN-F– Rețea transeuropeană de transport feroviar.
  -----