ORDIN nr. 1.433 din 15 septembrie 2006privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 26 septembrie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (10) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru actele eliberate, potrivit legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, se percep următoarele tarife: a) aviz de securitate la incendiu - 150 lei; b) autorizaţie de securitate la incendiu - 200 lei; c) aviz de protecţie civilă - 50 lei; d) autorizaţie de protecţie civilă - 50 lei. (2) Avizele şi autorizaţiile se eliberează titularilor în baza documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor prevăzute la alin. (1) în contul de venituri al bugetului de stat 20.16.01.03 "Veniturile bugetului de stat - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în raza cărora plătitorii îşi au domiciliul fiscal.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul administraţieişi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 15 septembrie 2006.Nr. 1.433.----------