ORDIN nr. 1.144 din 15 septembrie 2006privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 4.142/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare."2. Articolul 37 privind serviciul de urgenţă din anexa nr. 3 "Norme privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital" la ordin va avea următorul cuprins:"Art. 37. - În funcţie de tipul de spitale, serviciul de urgenţă va fi organizat sub formă de unităţi de primire urgenţe (UPU) sau compartimente de primire urgenţe (CPU). a) Unitatea de primire urgenţe reprezintă o structură unică, cu personal propriu, destinată primirii, triajului clinic, investigaţiilor, diagnosticului şi tratamentului urgenţelor critice şi necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulanţă sau cu alte mijloace de transport. Unitatea de primire urgenţe se va organiza în cadrul spitalelor regionale, judeţene şi clinice de urgenţă.Structura minimă va avea următoarele componente funcţionale:- spaţiu de triaj clinic la intrarea în UPU;- spaţiu pentru primirea, stabilizarea şi monitorizarea pacienţilor aflaţi în stare critică;- spaţiu/spaţii destinate primirii, investigării, tratamentului şi monitorizării pacienţilor care nu se află în stare critică;- spaţiu/spaţii destinate internării de scurtă durată a pacienţilor;- depozit pentru materiale şi medicamente;- anexe social-sanitare;- spaţii pentru personal (medici, asistenţi medicali). b) Compartimentul de primire urgenţe este o structură unică, cu personal propriu sau cu personal component al liniilor de gardă, destinată primirii, triajului clinic, investigaţiilor, diagnosticului şi tratamentului urgenţelor critice şi necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulanţă sau cu alte mijloace de transport.Compartimentul de primire urgenţe se va organiza în cadrul spitalelor municipale, orăşeneşti, precum şi în cadrul spitalelor clinice sau de specialitate.Structura minimă va avea următoarele componente funcţionale:- spaţiu pentru triaj clinic la intrare în CPU;- spaţiu pentru primirea, stabilizarea şi monitorizarea a cel puţin unui pacient în stare critică;- spaţiu/spaţii destinate primirii, investigării şi tratamentului pacienţilor;- anexe social-sanitare."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 15 septembrie 2006.Nr. 1.144.----------