PROCEDURĂ DE CODIFICARE din 11 septembrie 2006a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 21 septembrie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedură se aplică pentru fenomenele atmosferice prognozate pe scurtă şi medie durată şi a căror evoluţie potenţial periculoasă va începe în cel puţin 12 ore şi poate dura până la 3-4 zile, în medie. (2) Acelaşi cod de culori (verde, galben, portocaliu şi roşu) se foloseşte şi în cazul fenomenelor atmosferice prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la una până la 6 ore).  +  Articolul 2În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, Administraţia Naţională de Meteorologie emite atenţionare sau avertizare meteorologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.  +  Articolul 3Atenţionările şi avertizările meteorologice de tip "nowcasting" se emit în cazul fenomenelor atmosferice prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la una până la 6 ore) şi se referă în general la vânt puternic, ploi importante cantitativ, descărcări electrice frecvente şi căderi de grindină.  +  Articolul 4 (1) Atenţionările şi avertizările meteorologice constau într-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la nivel naţional, cu menţionarea regiunilor/judeţelor ce urmează să fie posibil afectate, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare regiune/judeţ, precum şi a intervalului de prognoză. (2) Fiecare judeţ va fi colorat în verde, galben, portocaliu sau roşu, după nivelul de avertizare necesar. (3) Actualizarea culorilor se va face zilnic, în funcţie de durata şi de severitatea fenomenului meteorologic semnalat.  +  Articolul 5Fenomenele meteorologice ce intră sub incidenţa acestui cod sunt: a) vânt puternic (cu intensificări); b) ploi importante cantitativ; c) ninsori abundente şi polei; d) descărcări electrice frecvente; e) caniculă (valori de temperatură egale sau mai mari de 35°C); f) ger (valori de temperatură sub -10°C).  +  Articolul 6 (1) Codul verde nu indică nicio precauţie particulară pentru perioada imediat următoare, dar nu implică o vreme frumoasă sau neapariţia în următoarele zile a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi. (2) Codul galben se va folosi pentru fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată. Se recomandă urmărirea periodică a evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la intensitatea fenomenelor în zilele următoare. (3) Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare. (4) Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.  +  Articolul 7 (1) Codul galben este similar unei atenţionări meteorologice. (2) Codul portocaliu şi codul roşu vor fi similare unei avertizări meteorologice, iar buletinele meteorologice emise de două ori pe zi (dimineaţa şi la prânz) explicitează fenomenele atmosferice de la codurile portocaliu şi roşu, precizând evoluţia fenomenelor specificate, acoperirea spaţială a acestora, intensitatea şi durata lor.  +  Capitolul II Conţinutul şi semnificaţia mesajelor de avertizare meteorologică în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională  +  Articolul 8Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul vântului puternic pot fi următoarele:1. Cod portocaliu: a) întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate relativ importante; b) acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate; c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci; d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere; e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată.2. Cod roşu: a) avertizare de furtună foarte puternică; b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată; c) se pot aştepta pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole; d) zonele împădurite pot fi puternic afectate; e) circulaţia rutieră poate deveni foarte dificilă pe zone extinse; f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi serios perturbat; g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi complet perturbată.  +  Articolul 9Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ploilor importante cantitativ pot fi următoarele:1. Cod portocaliu: a) se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta activităţile socioeconomice; b) sunt posibile inundaţii importante în zone cu risc ridicat de inundaţie, în bazinele hidrografice ale zonelor respective; c) se pot produce cantităţi importante de precipitaţii în timp scurt, ce pot local provoca viituri pe râurile mici şi scurgeri pe versanţi; d) risc de deversare a reţelelor de canalizare; e) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar; f) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.2. Cod roşu: a) se anticipează precipitaţii foarte intense ce pot afecta activităţile socioeconomice pe o durată de câteva zile; b) sunt posibile inundaţii deosebit de importante, inclusiv în zonele cu risc scăzut de inundaţii şi în bazinele hidrografice ale zonelor respective; c) se pot produce acumulări foarte importante de precipitaţii pe intervale scurte de timp, ce pot provoca local viituri rapide pe râurile mici şi scurgeri pe versanţi; d) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile; e) risc ridicat de deversare a reţelei de canalizare; f) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.  +  Articolul 10Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul fenomenelor de ninsori abundente şi polei pot fi următoarele:1. Cod portocaliu: a) sunt aşteptate căderi de zăpadă sau depuneri de polei în cantităţi importante pentru regiunea respectivă; b) circulaţia poate deveni rapid foarte dificilă în întreaga reţea, dar mai ales în sectorul forestier, unde arborii dezrădăcinaţi pot accentua dificultăţile semnalate; c) riscurile de accidente sunt mari; d) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telefonie.2. Cod roşu: a) sunt aşteptate căderi importante de zăpadă sau depuneri masive de polei, ce pot afecta grav activităţile umane şi viaţa economică; b) circulaţia riscă să devină rapid impracticabilă în întreaga reţea (rutieră, feroviară şi maritimă); c) distrugeri importante pot afecta reţelele de electricitate şi de telefonie, timp de mai multe zile; d) există posibilitatea producerii de perturbări foarte grave ale transportului aerian şi feroviar.  +  Articolul 11Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul caniculei pot fi următoarele:1. Cod portocaliu: a) creşterea temperaturii poate pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate; b) atenţie suplimentară pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care lucrează în aer liber.2. Cod roşu: a) sunt afectate toate persoanele, chiar şi cele cu o stare de sănătate bună; b) creşterea temperaturii poate pune în mare pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate; c) atenţie maximă pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care lucrează în aer liber.  +  Articolul 12Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul descărcărilor electrice pot fi următoarele:1. Cod portocaliu: a) furtunile intense însoţite de descărcări electrice pot provoca local pagube importante; b) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante; c) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări electrice, subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid; d) trăsnetele neînsoţite de precipitaţii pot provoca incendii de pădure.2. Cod roşu: a) fenomenele electrice numeroase şi foarte violente pot provoca local pagube importante; b) pericolul este maxim pentru locuinţe, parcuri, zone agricole şi plantaţii (pomi fructiferi, viţă-de-vie etc.); c) zonele forestiere pot suferi local pagube foarte importante şi pot izbucni incendii spontane ca urmare a trăsnetelor frecvente; d) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot fi puse în real pericol şi pot fi uşor distruse; e) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări electrice, subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid în zonele râurilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 13Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul gerului pot fi următoarele:1. Cod portocaliu: a) gerul (frigul puternic) poate pune în pericol persoanele vulnerabile sau izolate, mai ales persoanele în vârstă, cele cu handicap, cele care suferă de boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele care au probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud; b) este necesară o supraveghere specială a copiilor; c) în cazuri cu sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a mâinilor), trebuie consultat un farmacist; d) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig puternic şi este necesar să se consulte medicul; e) sportivii şi unele persoane care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie sporită hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente.2. Cod roşu: a) orice persoană este ameninţată, chiar şi persoanele cu o stare de sănătate bună; b) pericolul este mai mare şi poate fi major pentru persoanele vulnerabile sau izolate, mai ales pentru cele în vârstă, cele cu handicap, cele ce suferă de boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele care au probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud; c) este necesară o supraveghere specială a copiilor; d) în cazuri de sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a mâinilor), trebuie consultat de urgenţă un farmacist; e) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig puternic şi, în consecinţă, este necesar să se ceară sfatul medicului; f) sportivii şi persoanele care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie sporită hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente, astfel frisoanele şi amorţirea extremităţilor constituie semne de alarmă.--------