HOTĂRÂRE nr. 1.223 din 13 septembrie 2006privind suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiţiei pentru activitatea de protecţie a victimelor şi probaţiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 15 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 100 de posturi pentru serviciile de probaţiune. (2) Repartizarea posturilor pe unităţi se face prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 2Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se face în limita bugetului aprobat pentru Ministerul Justiţiei prin legile bugetare anuale.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa Macoveip. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.223.----------