RECTIFICARE nr. 286 din 6 iulie 2006la Legea nr. 286/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 13 septembrie 2006    În Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 20, 21 şi 23, cu referire la art. 21 alin. (1), la art. 22 şi la art. 28, în loc de: "... legea privind alegerile locale." şi, respectiv, "... legii privind alegerile locale." se va citi: "... legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale." şi, respectiv, "... legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.";- la art. I pct. 100, cu referire la art. 120^7 alin. (3) lit. a), în loc de: "primarului localităţii;" se va citi: "primarului unităţii administrativ-teritoriale;";- la art. I pct. 100, cu referire la art. 120^9 lit. e), în loc de: "... a actelor prevăzute la lit. c), ..." se va citi: "... a actelor prevăzute la lit. a), ...";- la art. I pct. 103, cu referire la art. 125 alin. (4), în loc de: "... deciziei consiliului local sau judeţean ..." se va citi: "... hotărârii consiliului local sau judeţean ...";- la art. II alin. (2), în loc de: "... încetării raportului de muncă, ..." se va citi: "... încetării raportului de serviciu, ...".----------