HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 6 septembrie 2006privind desfiinţarea Comitetului Naţional pentru Dezvoltare Culturală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 13 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturală, instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, se desfiinţează. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, preia, pe bază de protocol de predare-preluare, activul şi pasivul Comitetului Naţional pentru Dezvoltare Culturală, precum şi arhiva instituţiei. (3) Posturile aprobate pentru Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturală se preiau, de la data desfiinţării acestuia, de către Biblioteca Naţională a României.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 97/1993 privind înfiinţarea Comitetului Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1993, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă nr. crt. 3 de la punctul I "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 1.188.---------