HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 30 august 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia generală de paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Anexa nr. 1A "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.A.I., Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie «ACVILA», Direcţia economico-administrativă, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cluburile sportive «Dinamo»" se înlocuieşte cu anexa nr. 1A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. La anexa nr. 2 "Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie", Norma nr. 1 pentru asigurarea uniformei de ceremonie, Norma nr. 2 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie, Norma nr. 3 pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie, Norma nr. 4 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie, Norma nr. 5 pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie şi Norma nr. 6 pentru echiparea poliţiştilor după încetarea raporturilor de serviciu se înlocuiesc în mod corespunzător cu normele cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 1.133.  +  Anexa 1 DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia generală de paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitareGradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi şi barete aplicate pe epoleţi fond sau fond brodat, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor şi ale scurtei din stofă, sau bandă (vipuşcă) de manşetă.Însemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo, de la sacou, complet modular, cămăşi bluză, epoletul fiind bordurat cu o linie de contur de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galben-auriu pentru celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir metalizat.Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie se aplică pe epoletul având fondul brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri.Este reprezentat prin stele, brodate cu fir metalizat de culoare galben-auriu, cu dimensiuni şi linii de contur diferite.Însemnele de mânecă pentru ofiţeri la uniforma de reprezentare sunt montate, pe faţa mânecii sacoului, din cusătură în cusătură, aplicate la 8 cm de la terminaţie.Sunt realizate prin brodare, cu aţă de brodat, pe suport textil şi reprezintă 1-3 benzi cu frunze de stejar de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Benzile au dimensiuni diferite în funcţie de categoriile de ofiţeri.Agenţii de poliţie au pe mâneca sacoului aplicată o bandă de manşetă de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Însemnul de mânecă pentru uniforma de ceremonie este aplicat pe sacou şi scurta din stofă şi este reprezentat din 1-3 benzi realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti.Pe gulerul sacoului la uniforma de ceremonie şi reprezentare se aplică petliţe realizate prin brodare. Petliţele sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele au număr diferit de frunze de stejar, dispuse în arc de cerc, care diferă în funcţie de categoriile de poliţişti.Uniforma de ceremonieÎnsemnul de grad profesional se montează pe epolet, pe un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar, şi constă din stele de culoare galben-auriu, brodate în relief, de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.Însemnul de mânecă se aplică pe faţa mânecii sacoului şi scurta din stofă, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia frunzelor de stejar se realizează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi al scurtei din stofă şi sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze.Uniforma de reprezentare şi de serviciuÎnsemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi de serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo.Epoletul este bordurat cu o linie de contur de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galben-auriu pentru celelalte structuri, realizate prin brodare, în relief, cu fir metalizat.■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează: a) agent de poliţie - o baretă; b) agent principal de poliţie - 2 barete; c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete; d) agent şef de poliţie - 4 barete; e) agent şef principal - 5 barete.Însemnul de grad profesional pentru mânecă - corpul ofiţerilor de poliţie - se aplică pe faţa mânecii sacoului, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia se realizează cu aţă de brodat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Agenţii de poliţie au pe mâneca sacoului aplicată o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi sunt realizate prin brodare, în relief, cu aţă de brodat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze; d) pentru corpul agenţilor - 2 frunze.Însemnul de identificareÎnsemnul de identificare individuală este o insignă specifică fiecărei structuri, de formă ovală, reprezentând însemnele heraldice, sub care este înscris numărul individual.Insigna se aplică în partea superioară a pieptului drept şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.TABEL────────la anexa nr. 1────────────────TABEL Nr. 1cuprinzând culorile principalelor articole de echipament
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ARMA ŞI SPE-│TINUTA │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT│CIALITATEA │ ├───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────│ │ │Şapcă, │ │Scurta │ │ │ │ │ │ │Scurtă,│Pan- │Centura │Acce-│ │ │şepcuţă│Sacou │exterioară, │Pantalon │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │Imper- │tofi, │curea │sorii│ │ │ │ │bluzon(mo- │ │ │ │bluză, │ │ │meabil │Ghete │ ││ │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │Tricou │ │ │ │cu │ ││ │ │ │ │matlasată │ │ │ │ │ │ │ │şiret │ │└────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────     I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi─────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────POLIŢIA │Ceremo- │Negru, │Negru,alb│ - │Negru,alb │ - │Alb │ - │Negru cu│Gri │Negru │Alb, │Negru, alb│Alb cuROMÂNA, │nie │alb │ │ │ │ │ │ │dungi │bleu- │ │negru │ │gal-DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │albe │alb │ │ │ │benGENERALĂ DE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────DE INFOR- │Serviciu│ │ - │Bleuma- │Bleumarin │Bleuma- │gri- │Gri- │Bleuma- │Gri- │ - │Negru │Negru │AlbMAŢII ŞI │ │Bleuma │ │rin indigo │indigo │rin │bleu │bleu cu │rin cu │bleu │ │ │ │PROTECŢIE │ │rin │ │cu gri │ │indigo │ │bleuma- │dungi │ │ │ │ │INTERNĂ, │ │indigo │ │petrol │ │ │ │rin, │gri- │ │ │ │ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │gri- │bleu │ │ │ │ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │ │bleu cu │ │ │ │ │ │PERSONALUL │ │ │ │ │ │ │ │alb şi │ │ │ │ │ │EXAMINATOR │ │ │ │ │ │ │ │bleuma │ │ │ │ │ │DIN CADRUL │ │ │ │ │ │ │ │rin │ │ │ │ │ │DIRECŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │REGIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERMISE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONDUCERE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNMATRICULARE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VEHICULE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │Reprezen│Bleuma │Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Gri-bleu│Bleuma │Gri- │Bleuma │Neru │Negru │Alb             │tare │rin │indigo │ │ │rin │bleu, │cu │rin cu │bleu │rin │ │ │             │ │indigo │ │ │ │indigo │alb │bleuma- │dungi │ │indigo │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │rin │gri-bleu│ │gri │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │petrol │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────ARMA ŞI SPE- │ŢINUTA │Şapcă, │ │Scurta │ │ │ │ │ │ │Scurtă,│Pan- │Centură │Acce-CIALITATEA │ │şepcuţă│Sacou │exterioară, │Pantalon │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │ │tofi │curea │sorii             │ │ │ │bluzon(mo │ │ │ │bluza │ │ │Imperm │Ghete │ │             │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │ │ │ │eabil │cu │ │             │ │ │ │matlasată │ │ │ │ │ │ │ │siret │ │─────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────     I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi─────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────POLIŢIE DE │Ceremo- │Bleuma │Bleumarin│ - │Bleumarin │ - │Alb │- │Bleuma- │Gri, │Bleuma-│Negru,│Negru │Gal-FRONTIERĂ, │nie │rin în-│indigo, │ │indigo, │ │ │ │rin │alb │rin │alb │alb │benOFICIUL │ │digo, │alb │ │alb │ │ │ │ │ │indigo │ │ │şiNAŢIONAL │ │alb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │griPENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ferREFUGIAŢI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GENERALĂ DE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────PAŞAPOARTE, │Serviciu│Bleuma │ - │Bleumarin │Gri-fer │Bleuma- │Gri │Gri │Bleuma- │Gri │- │Negru │Negru │Gal-AUTORITATEA │ │rin │ │indigo cu │ │rin │ │ │rin │ │ │ │ │benPENTRU │ │ │ │gri fer │ │indigo │ │ │ │ │ │ │ │şiSTRĂINI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │griDIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ferREGIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERMISE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONDUCERE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNMATRICULARE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A VEHICULELOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CENTRUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NAŢIONAL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADMINISTRARE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────A BAZELOR DE │Reprezen│Bleuma │Bleumarin│ - │Gri-fer │Bleuma- │Gri, │Gri │Bleuma- │Gri │Bleuma │Negru │Negru │Gal-DATE PRIVIND │tare │rin │indigo │ │ │rin │alb │ │rin │ │rin │ │ │benEVIDENŢA │ │indigo │ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │şiPERSOANELOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şi gri │ │ │griINSPECTORATUL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fer │ │ │ferNAŢIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EVIDENŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERSOANELOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMUNITARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────ARMA ŞI SPE- │ŢINUTA │Şapcă, │Sacou │Scurta │Pantaloni │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │Scurtă │Panto-│Centură │Acce-CIALITATEA │ │şepcuţă│ │exterioară │ │ │ │Bluză │ │ │Imperme│fi │Curea │sorii             │ │ │ │bluzon(mo │ │ │ │ │ │ │abil │Ghete │ │             │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │             │ │ │ │matlasată, │ │ │ │ │ │ │ │siret │ │             │ │ │ │Bluzon │ │ │ │ │ │ │ │şi ca-│ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ramb │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înalt │ │─────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴───── I. Studenţi şi elevi─────────────┬─┬───────┬──────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────             │O│Poliţie│Bleuma│Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Gri-bleu│Bleuma- │Gri- │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │R│DGIPI. │rin │indigo │ │indigo │rin │bleu │gri-bleu│rin cu │bleu │rin │ │ │caliu             │A│ │indigo│ │ │ │indigo │alb │şi alb │dungi │ │indigo │ │ │alb             │S│ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bleu │ │ │ │ │             │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │ │P.F. │Bleuma│Bleumarin│ - │Gri fer │Bleu- │Alb,gri│Gri │Bleuma- │gri │Bleuma │Negru │Negru │Gal- Academia de │ │ │rin │indigo │ │ │marin │ │ │rin │ │rin │ │ │ben Poliţie │ │ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │şi             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Porto             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caliu             ├─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │C│Toate │Bleuma│Bleumarin│Bleumarin │Bleumarin │Bleuma │Gri- │Bleuma │Bleu- │ - │ - │Negru │Negru │Porto             │L│specia │rin │indigo │indigo │indigo │rin │bleu │rin │marin │ │ │ │ │caliu             │A│lităţi │indigo│ │ │ │indigo │ │gri │ │ │ │ │ │gal-             │S│le │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben             │A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             ├─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │I│Toate │Bleuma│ - │Bleumarin │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Bleuma │ - │ - │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │N│specia │rin │ │indigo │indigo │rin │bleu │rin gri│ │ │rin │ │ │caliu             │S│lită │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │alb             │T│tile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gal-             │R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben             │U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │E│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────┼─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │O│Poliţie│Bleuma│Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Alb, │Gri-bleu│Bleuma- │Gri- │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │R│ │rin │indigo │ │indigo │rin │gri │ │rin cu │bleu │rin │ │ │caliu             │A│ │indigo│ │ │ │indigo │bleu │ │dungi │ │indigo │ │ │alb             │S│ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bleu │ │ │ │ │             │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼───── Scoli pentru│ │P.F. │Bleuma│Bleumarin│ - │Gri fer │Bleu- │Alb,gri│Gri │Bleuma- │gri │Bleuma │Negru │Negru │Gal- formarea │ │ │rin │indigo │ │ │marin │ │ │rin │ │rin │ │ │ben politistilor│ │ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │şi             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Porto             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caliu             ├─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │I│Poliţie│Bleuma│ - │Bleumarin │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Gri-bleu│Bleuma- │Gri- │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │N│ │rin │ │indigo │indigo │rin │bleu │ │rin cu │bleu │rin │ │ │caliu             │S│ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │dungi │ │indigo │ │ │alb             │T│ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │ │             │R│ │ │ │ │ │ │ │ │bleu │ │ │ │ │             │U├───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │I│P.F. │Bleuma│ - │Bleumarin │Gri fer │Bleu- │Gri │Gri │ - │Gri │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │R│ │rin │ │indigo │ │marin │ │ │ │ │rin │ │ │caliu             │E│ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │gal-             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben─────────────┴─┴───────┴──────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────
   +  Anexa 1A DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.A.I., Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "ACVILA", Direcţia economico-administrativă, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cluburile sportive "Dinamo"Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi şi barete aplicate pe epoleţi fond sau fond brodat, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor şi ale scurtei din stofă, sau bandă (vipuşcă) de manşetă.Însemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi de serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo, de la sacou, complet modular, cămăşi bluză, epoletul fiind bordurat cu o linie de contur de culoare albă.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare cu fir metalizat.Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie se aplică pe epoletul având fondul brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, reprezentând frunze de stejar, şi este reprezentat prin stele, brodate cu fir metalizat de culoare galben-auriu, cu dimensiuni şi linii de contur diferite.Însemnele de mânecă pentru ofiţeri, la uniforma de reprezentare, sunt montate pe faţa mânecii sacoului, din cusătură în cusătură, aplicate la 8 cm de la terminaţie.Sunt realizate prin brodare, cu aţă de brodat, pe suport textil şi reprezintă 1-3 benzi cu frunze de stejar de culoare albă. Benzile au dimensiuni diferite în funcţie de categoriile de ofiţeri.Agenţii de poliţie au aplicată pe faţa mânecii sacoului o bandă (vipuşcă) de manşetă de culoare albă.Însemnul de mânecă pentru uniforma de ceremonie este aplicat pe sacou şi scurta din stofă şi este reprezentat de 1-3 benzi, realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu. Benzile au dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti.Pe gulerul sacoului la uniforma de ceremonie şi reprezentare se aplică petliţe brodate cu fir de culoare albă.Petliţele au număr diferit de frunze de stejar, dispuse în arc de cerc, care diferă în funcţie de categoriile de poliţişti.Uniforma de ceremonieÎnsemnul de grad profesional se montează pe epolet, pe un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, reprezentând frunze de stejar, şi constă din stele de culoare galben-auriu, brodate în relief, de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.Însemnul de mânecă se aplică pe faţa mânecii sacoului şi scurta din stofă, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia frunzelor de stejar se realizează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi al scurtei din stofă şi sunt realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze.Uniforma de reprezentare şi de serviciuÎnsemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi de serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo. Epoletul este bordurat cu o linie de contur de culoare albă.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare, în relief, cu fir metalizat.■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează: a) agent de poliţie - o baretă; b) agent principal de poliţie - 2 barete; c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete; d) agent şef de poliţie - 4 barete; e) agent şef principal - 5 barete.Însemnul de grad profesional pentru mânecă - corpul ofiţerilor de poliţie - se aplică pe faţa mânecii sacoului, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de ofiţeri, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia se realizează cu aţă de brodat de culoare albă.Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă (vipuşcă) realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm, de culoare albă.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi sunt realizate prin brodare, în relief, cu aţă de brodat de culoare albă.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze; d) pentru corpul agenţilor - 2 frunze.Însemnul de identificareÎnsemnul de identificare individuală este o insignă de formă ovală, reprezentând însemnul heraldic, sub care este înscris numărul individual.Insigna se aplică în partea superioară a pieptului drept şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.TABELUL 2cuprinzand culorile principalelor articole de echipament
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ARMA ŞI SPE-│TINUTA │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT│CIALITATEA │ ├───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────│ │ │Şapcă, │ │Scurta │ │ │ │ │ │ │Scurtă,│Pan- │Centura │Acce-│ │ │şepcuţă│Sacou │exterioară, │Pantalon │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │imper- │tofi, │curea │sorii│ │ │ │ │bluzon(mo- │ │ │ │bluza │ │ │meabil │Ghete │ ││ │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │tricou │ │ │ │cu │ ││ │ │ │ │matlasată │ │ │ │ │ │ │ │şiret │ │├────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┼──────────┴────────┴───────┼────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────│ I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │ │├────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┼──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────│APARATUL │Ceremo- │Bleuma-│Blauma- │ - │Bleumarin │ - │Alb │ - │Bleuma │Bleuma│Blauma-│Alb, │Negru, alb│Alb cu│CENTRAL ŞI │nie │rin │rin │ │alb │ │ │ │rin │rin, │rin │negru │ │gal-│STRUCTURILE │ │alb │alb │ │ │ │ │ │ │alb │ │ │ │ben│SUBORDONATE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────│ACESTUIA, │Serviciu│ │ - │Bleumarin │Bleumarin │Bleuma- │Bleu │Bleu, │Bleuma- │Bleuma│ - │Negru │Negru │Alb│AGENŢIA │ │Bleuma │ │ │ │rin │ │bleuma- │rin │rin │ │ │ ││NAŢIONALA │ │rin │ │ │ │ │ │rin │cu dungi│ │ │ │ ││ANTIDROG, │ │ │ │ │ │ │ │ │galbene │ │ │ │ ││ARHIVELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NAŢIONALE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LICEELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││M.A.I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││GRUPUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SPECIAL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PROTECŢIE ŞI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INTERVENŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACVILA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ECONOMICO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ADMINISTRA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TIVA BAZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CENTRALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ASIGURAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TEHNICA A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││MISIUNILOR ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────│CENTRUL DE │Reprezen│Bleuma │Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Bleu, │Bleu │Bleuma │Bleuma│Bleuma │Neru │Negru │Alb│COOPERARE │tare │rin │ │ │ │rin │alb │ │rin cu │rin │rin │ │ ││POLIŢIENEASCĂ │ │ │ │ │ │ │ │dungi │ │ │ │ ││CLUBURILE │ │ │ │ │ │ │ │ │galbene │ │ │ │ ││SPORTIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DINAMO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────
   +  Anexa 2 NORMA NR.1pentru asigurarea uniformei de ceremonie
  *Font 9*
  ┌──┬────────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├──┼────────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│1 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ a) Coifura │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Sapca pentru ceremonie │buc │ 2 │ 8 │Se asigura una de vara ││ │ │ │ │ │ şi una de iarna │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b) Imbracaminte │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │ ceremonie: │ │ │ │ Se asigura, unul de vara ││ │-sacou cu pantalon lung │buc │ 2 │ 8 │ şi unul de iarna │├──┼────────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │ Scurta din stofa │buc │ 1 │ 8 │ │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ c) Lenjerie │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Camasa alba │buc │ 2 │ 8 │ │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ d) Încălţăminte │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Pantofi negri, pentru │per.│ 2 │ 8 │Se asigura una per. pentru ││ │ ceremonie │ │ │ │vara şi una per. pentru iarna│├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ e) Echipament divers │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Cravata pentru ceremonie │buc │ 1 │ 4 │ │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ f) Epoleti şi accesorii │├──┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬──────────────────────────────┤│1 │ Epoleti cu grad │ │ │ │ ││ │ profesional │per │ 3 │ 8 │ │├──┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼──────────────────────────────┤│2 │ Petlite │per │ 2 │ 8 │ │├──┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼──────────────────────────────┤│3 │ Suport de grad pentru │gar │ 3 │ 8 │ ││ │ maneca │ni │ │ │ ││ │ │turi│ │ │ │├──┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼──────────────────────────────┤│4 │Eghilet cu accesorii │buc │ 2 │ 8 │ │└──┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴──────────────────────────────┘NOTĂ:1. De prevederile normei beneficiaza ofiterii cu functii de conducere, până la sef de serviciu, inclusiv.2. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantalon lung.NORMA NR.2pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiterii de politie
  *Font 9*
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││r │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Sapca din stofa pentru vara│buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Caciula din blana │buc.│ 1 │ 6 │Pentru comisarii şefi şi ││ │ │ │ │ │chestori se asigura din blana││ │ │ │ │ │caracul │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Costum din stofa camgarn: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Costum din stofa tergal: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Pulover cu ancheor │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Scurta din tercot cu mesada│ │ │ │Pentru comisari şefi şi ││ │şi guler din blana │buc.│ 1 │ 6 │chestori se asigura cu guler ││ │ │ │ │ │din blana caracul │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Impermeabil pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Camasa │buc.│ 4 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Camasa alba │buc.│ 2 │ 8 │Se asigura numai ofiterilor ││ │ │ │ │ │fără drept de uniforma de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │scurta │buc.│ 4 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │lunga │buc.│ 2 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ d) Încălţăminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Gheata scurta cu siret │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie 1 ││ │ │ │ │ │per. cizme scurte │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Cravata │buc.│ 2 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Fular din lana │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Manusi din piele │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Curea pentru pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Suport cu grad profesional │per │ 5 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Ecuson maneca │cpl.│ 7 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Ecuson nominal │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Suport de grad pentru │garn│ │ │ ││ │maneca │ │ 2 │ 3 │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Insigna cu numar de │ │ │ │ ││ │identificare │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Epoleti cu grad profesional│per │ 1 │ 3 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Petlite │per │ 1 │ 3 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Eghilet cu accesorii │buc │ 1 │ 3 │Se asigura numai ofiterilor ││ │ │ │ │ │fără drept de uniforma de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZA CONTRA COST │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Scurta din piele │buc │ 1 │ - │Aceste articole se │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤confectioneaza în acelasi ││2 │Bluzon din piele │buc │ 1 │ - │model şi se achizitioneaza ││ │ │ │ │ │contra cost, la pret de ││ │ │ │ │ │aprovizionare, de către ││ │ │ │ │ │politisti, în afara prevede- ││ │ │ │ │ │rilor normei │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni;2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.3. La prima încadrare se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reincadrarilor în sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala: o sapca din stofa pentru iarna , un costum cu doi pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta imblanita, patru camasi, şase perechi ciorapi, patru cearsafuri, doua fete de perna, o patura, o geanta transport echipament şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru maneca, epoleti, petlite, ecusoane, etc.).NORMA NR.3pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiterii de politie
  *Font 9*
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Sepcuta de vara │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Sapcuta din tercot │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Caciula │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Complet modular (scurta │ │ │ │Părţile componente ││ │impermeabila exterioara din│ │ │ │se pot asigur şi ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │separat ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │bluzon din tesatura │buc.│ 1 │ 3 │ ││ │lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice │ │ │ │ ││ │şi tercot) │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Bluza matlasata (din │ │ │ │ ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │tercot) cu maneci │ │ │ │ ││ │detasabile │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││ │mesada din tesatura │ │ │ │ ││ │lamelara din fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice, │ │ │ │ ││ │pentru iarna │buc.│ 2 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Camasa bluza │buc.│ 4 │ 2 │Se asigura 2 cu maneca lunga ││ │ │ │ │ │şi 2 cu maneca scurta. │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 1 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Centura │buc.│ 1 │ 6 │Se poate asigura din piele ││ │ │ │ │ │sau tip chinga în functie de ││ │ │ │ │ │nevoi │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Suport cu grad profesional │per.│ 6 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ecuson maneca │cpl.│ 7 │ 3 │ │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu doua coafe, în functie de nevoile activităţii desfăşurate.2. Capelele captusite cu molton aflate în depozite se vor distribui şi utiliza până la epuizare.NORMA NR.4pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agentii de politie
  *Font 9*
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Sapca din stofa pentru vara│buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Caciula din blana naturala │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Costum din stofa camgarn: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Costum din stofa tergal: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Scurta din tercot cu mesada│ │ │ │ ││ │şi guler din blana │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Pulover cu ancheor │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 5 │Impermeabil pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Camasa │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Camasa alba │buc.│ 2 │ 8 │Se asigura pentru constitu- ││ │ │ │ │ │irea unei uniforme de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │lunga │buc.│ 3 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │scurta │buc.│ 3 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Gheata scurta cu siret │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie ││ │ │ │ │ │1 per. cizme scurte ││ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Cravata │buc.│ 2 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Fular din lana │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Manusi din piele │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Curea pentru pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Suport cu grad profesional │per.│ 5 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ecuson maneca │cpl.│ 7 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Ecuson nominal │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Insigna cu numar de │ │ │ │ ││ │identificare │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 5 │Epoleti cu grad profesional│per.│ 1 │ 4 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 6 │Petlite │per.│ 1 │ 4 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 7 │Snur pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 3 │Se asigura pentru constitu- ││ │ │ │ │ │irea unei uniforme de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZA CONTRA COST │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Scurta din piele │buc │ 1 │ - │Aceste articole se confectio-│├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤neaza în acelasi model şi se ││ 2 │Bluza din piele │buc │ 1 │ - │achizitioneaza contra cost, ││ │ │ │ │ │la pret de aprovizionare, de ││ │ │ │ │ │către politisti, în afara ││ │ │ │ │ │prevederilor normei ││ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantalon.2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.3. La prima încadrare se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reincadrarilor în sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala: o spaca din stofa pentru iarna, un costum cu doi pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta imblanita, patru camasi, şase perechi ciorapi, patru cearsafuri, doua fete de perna, o patura, o geanta transport echipament şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleti, petlite, ecusoane, etc.).NORMA NR.5pentru asigurarea uniformei de serviciu la agentii de politie
  *Font 9*
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │ Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Sepcuta de vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Sapca din tercot │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Caciula │buc.│ 1 │ 5 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Complet modular (scurta │ │ │ │Părţile componente se pot ││ │impermeabila exterioara din│ │ │ │asigura şi separat ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │bluzon din tesatura │ │ │ │ ││ │lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │tercot) │buc.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Bluza matlasata (din │ │ │ │ ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │tercot) cu maneci │ │ │ │ ││ │detasabile │buc.│ 1 │ 2 │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││ │mesada din tesatura │ │ │ │ ││ │lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare, pentru iarna │ │ 2 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 1 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │scurta │buc.│ 6 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │lunga │buc.│ 6 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │ │ │ │ │├───┬───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 1 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Centura │buc.│ 1 │ 6 │Se poate asigura din piele ││ │ │ │ │ │sau tip chinga în functie ││ │ │ │ │ │de nevoi │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ciorapi │per.│ 10 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Suport cu grad profesional │per.│ 6 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ecuson maneca │buc.│ 7 │ 2 │ │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu doua coafe, în functie de nevoile activităţii desfăşurate.2. Capelele captusite cu molton aflate în depozite se vor distribui şi utiliza până la epuizare.NORMA Nr. 6pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu
  *Font 9*
  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ Denumirea articolelor │ │ │ ││ │ de echipament │U/M │ PREVEDERI │ ││c │ │ ├────────┬──────┤ Observatii ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tatea │(ani) │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ a. pentru echiparea chestorilor şi ofiterilor care au avut functii de ││ conducere, la data încetării raporturilor de serviciu │├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Sapca pentru ceremonie │buc.│ 2 │ 10 │Se asigura una de vara şi ││ │ │ │ │ │una de iarna. La cerere sapca││ │ │ │ │ │de vara se poate asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba. ││ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Costum din stofa pentru │ │ │ │Se asigura unul de vara şi ││ │ceremonie sacou cu un │ │ │ │unul pentru iarna. La cerere ││ │pantalon lung │buc.│ 2 │ 10 │costumul de vara se poate ││ │ │ │ │ │asigura de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Scurta din stofa │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Camasi albe │buc.│ 2 │ 4 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Pantofi pentru ceremonie│per.│ 1 │ 5 │La cerere, se poate asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Cravata pentru ceremonie│buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│9 │Eghilet cu accesorii │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b. pentru echiparea politistilor care au facut parte din corpul ││ ofiterilor sau agentilor │├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Camasa │buc.│ 2 │ 4 │La cerere se pot asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba ││ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│9 │Cravata │buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│11│Eghilet cu accesorii │buc.│ 1 │ 10 │Pentru agenti se asigura ││ │ │ │ │ │snur ceremonie │└──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Prezenta norma se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiterilor şi agentilor de politie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniforma - cu asigurarea gratuita a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta norma se asigura după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.2. Odata cu echipamentul prevăzut de norma se distribuie toate accesoriile de imbracaminte şi insemnele gradelor profesionale aferente (epoleti cu grad profesional, suporti de grad pentru maneca, ecusoane pentru maneca, petlite).3. Cu ocazia acordarii gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme.4. Comisarii şefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată urmatoarele accesorii: 4 per. epoleti cu grad profesional, 2 per. petlite, paspoal pentru vipusca şi lampas pentru doua costume, 2 buc. parmace şi 2 cozoroace cu 3 randuri de frunze de stejar.5. Accesoriile de imbracaminte şi insemnele de grad profesional necesare pentru inlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achizitionare. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni.___________