RECTIFICARE nr. 343 din 17 iulie 2006la Legea nr. 343/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006    În Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 8, cu referire la art. 20 lit. b) teza a II-a, în loc de: "...data transmiterii cu titlu gratuit a cesionării,..." se va citi: "...data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării,...";- la art. I pct. 12, cu referire la art. 21 alin. (4) lit. m), în loc de: "...necesitatea prestării acestora, în scopul activităţilor desfăşurate..." se va citi: "...necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate...";- la art. I pct. 46, cu referire la art. 67 alin. (7), în loc de: "...alin. (3) lit. a) şi d),..." se va citi: "...alin. (3) lit. a) şi c),...";- la art. I pct. 79, cu referire la art. 124^7 alin. (2) lit. e), în loc de: "...art. 124^5 alin. (1) lit. b) şi d): ..." se va citi: "...art. 124^5 alin. (5): ...";- la art. I pct. 262, cu referire la art. 294^1, în loc de: "...în prezentul articol..." se va citi: "...în prezentul capitol...";- art. IV se elimină;- art. V, VI şi VII devin art. IV, V şi, respectiv, VI"._______