RECTIFICARE nr. 35 din 26 iulie 2006la ordonanţa Guvernului nr. 35/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 31 august 2006    În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, se fac următoarele rectificări (care aparţin atât iniţiatorului, cât şi Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 9, referitor la art. 69 alin. (1) lit. e), în loc de: "... exercită profesii liberale,..." se va citi: "... exercită profesii libere,...";- la art. I pct. 11, referitor la art. 102 alin. (5), în loc de: "..., respectiv prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor,..." se va citi: "..., respectiv prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor,...";- la art. 1 pct. 36, referitor la art. 174^7 alin. (4), în loc de: "..., în condiţiile art. (3)" se va citi: "..., în condiţiile alin. (3)":- la art. I pct. 36, referitor la art. 174^24 alin. (3), în loc de: "... prin ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor "se va citi: "... prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor."------------