ORDONANŢĂ nr. 56 din 30 august 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi cadrelor militare în activitate provenite din rândul poliţiştilor care au încetat raporturile de serviciu cu unităţile de poliţie şi care la încetarea raporturilor de serviciu au beneficiat de ajutoare stabilite conform legii."2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Cadrele militare în activitate şi salariaţii civili care posedă titlul ştiinţific de lt; lt;doctor gt; gt; beneficiază de un spor de 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv."3. După alineatul (3) al articolului 40 se introduce un nou alineat alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi personalului militar din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională."4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 42 vor avea următorul cuprins:"(3) Cadrele militare în activitate, pe timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. (4) Cadrele militare în activitate - femei, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de solda lunară brută în procentele prevăzute de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare."5. La anexa nr. 1, după litera A se introduce o nouă literă, litera A.1, cu următorul cuprins:"A.1. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie, pentru funcţiile specifice Ministerului Apărării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Nivelul Coeficient deNr. FUNCŢIA Gradul militar studiilor ierarhizarecrt. __________________                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Şeful Statului Major general S 9.00     General──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii  2. corespunzătoare general S 6,80 7,00     gradului de general──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii     corespunzătoare general  3. gradului de general locotenent S 6,50 6,70     locotenent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii  4. corespunzătoare general maior S 6,30 6,40     gradului de general     maior──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii     corespunzătoare general de  5. gradului de general de brigadă S 5,60 5,80     brigadă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii  6. corespunzătoare colonel S 4,70 5,50     gradului de colonel──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii     corespunzătoare locotenent-  7. gradului de locotenent- colonel S 4,20 4,60     colonel──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii  8. corespunzătoare maior S 3,80 4,10     gradului de maior──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Funcţii     corespunzătoare căpitan S 3,30 3,70     gradului de căpitan──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii 10. corespunzătoare locotenent S 3,00 3,10     gradului de locotenent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii     corespunzătoare sublocotenent S 2,80 2,90 11. gradului de     sublocotenent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Funcţii S 3,10 3,20     corespunzătoare maistru militar     gradului de maistru principal/plutonier 12. militar principal şi adjutant M 2,70 2,90     plutonier adjutant principal     principal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii 13. corespunzătoare maistru militar S 2,80 2,90     gradului de maistru cls.I/plutonier     militar cls.I şi adjutant M 2,50 2,60     plutonier adjutant──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii 14. corespunzătoare maistru militar S 2,60 2,70     gradului de maistru cls. a II-a     militar cls. a II-a şi plutonier M 2,30 2,40     plutonier major major──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii     corespunzătoare maistru militar 15. gradului de maistru cls.A iii-a M 2,10 2,20     militar clasa a III-a plutonier     şi plutonier──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii     corespunzătoare maistru militar 16. gradului de maistru clasa a IV-a/ M 1,90 2,00     militar cls. a IV-a sergent major     şi sergent major──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii     corespunzătoare maistru militar 17. gradului de maistru clasa a V-a/ M 1,80     militar cls. a V-a sergent     şi sergent─────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────     Functii pentru caporal │ │ 1,70     militarii fruntas │ M │ 1,60 18. angajaţi pe bază de soldat │ │ 1,55"     contract │ │─────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────6. La anexa nr. 7 punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:"a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit legislaţiei care se aplică în unităţile respective. Pentru cadrele militare din Ministerul Apărării salariul de bază al funcţiei îndeplinite reprezintă solda de funcţie."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 5 şi 6, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării,Teodor AtanasiuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 56.-----------