ORDONANŢĂ nr. 59 din 30 august 2006privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, distribuirea şi comercializarea acestora, precum şi unele responsabilităţi în sarcina producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor unor astfel de produse.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) suplimente nutritive - preparate condiţionate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compoziţia lor nutrienţi, macro- şi micronutrienţi şi/sau alte substanţe comestibile, care sunt consumate în cantităţi definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit; b) precursori hormonali - substanţe capabile să stimuleze secreţia de hormoni androgeni în organism peste limitele fiziologice; c) contaminare - prezenţa unei substanţe interzise sau a unui precursor hormonal într-un supliment alimentar ca rezultat al producţiei, fabricaţiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării; d) nutrienţi - substanţe nutritive, respectiv protide, lipide, glucide, vitamine, macro- şi microelemente minerale şi/sau preparate prelucrate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi ori alte soluţii care au în compoziţia lor macro- şi micronutrienţi şi/sau alte substanţe comestibile, care sunt consumate în cantităţi definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit.  +  Articolul 3 (1) Sportivii au obligaţia să utilizeze suplimente nutritive numai pe bază de prescripţie medicală, prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport aplicându-se în mod corespunzător. (2) Medicii şi personalul asistent al sportivilor au obligaţia să prescrie sau să ofere sportivilor numai suplimente nutritive care nu conţin precursori hormonali şi/sau substanţe interzise.  +  Articolul 4Comercializarea suplimentelor nutritive utilizate de sportivi este condiţionată de etichetarea corespunzătoare a acestora, care trebuie să cuprindă: a) numele categoriilor de nutrienţi sau de substanţe din compoziţia produsului ori o indicaţie a naturii acestor nutrienţi sau substanţe; b) doza din produs care este recomandată pentru consumul zilnic; c) o atenţionare că suplimentele nutritive nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar adecvat; d) o atenţionare asupra faptului că respectivul supliment nutritiv conţine substanţe interzise şi/sau precursori hormonali, cu menţiunea "INTERZIS SPORTIVILOR".  +  Articolul 5 (1) Laboratorul de control doping poate testa suplimente nutritive din punct de lucru al contaminării cu precursori hormonali şi/sau substanţe interzise, numai la cererea expresă a Agenţiei Naţionale Antidoping ori a persoanei implicate în cadrul unei proceduri de investigare a unui caz de dopaj. (2) Costurile analizei suplimentelor nutritive vor fi suportate de persoana care a solicitat efectuarea acestora.  +  Articolul 6 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Antidoping.  +  Articolul 7Dispoziţiile art. 6 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 62/2004 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 3 martie 2004.  +  Articolul 9Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul sănătăţii publice,Eugen Gheorghe NicolăescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 59.----------