ORDIN nr. 607 din 28 august 2006pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 31 august 2006    Având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană şi în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L270 din 21 octombrie 2003, cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 41/2004 pentru stabilirea schemelor de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L006 din 10 ianuarie 2004, şi cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),în baza Referatului de aprobare nr. 80.149/90.372 din 30 iunie 2006 al Direcţiei generale de strategii agroalimentare şi al Direcţiei generale de implementare politici sectoriale şi de piaţă,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă produsele agricole care beneficiază de plăţile naţionale directe complementare.  +  Articolul 2 (1) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare se asigură din bugetul naţional şi din fondurile comunitare de dezvoltare rurală. (2) Fondurile comunitare de dezvoltare rurală şi cofinanţarea aferentă din bugetul de stat se vor utiliza numai pentru plăţile naţionale directe complementare ale produselor agricole din sectorul vegetal  +  Articolul 3Produsele agricole din sectorul vegetal care beneficiază de plăţile naţionale directe complementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Produsele agricole din sectorul zootehnic care beneficiază de plăţile naţionale directe complementare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile prezentului ordin se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 28 august 2006.Nr. 607.  +  Anexa 1 PRODUSELE AGRICOLE DIN SECTORUL VEGETAL care beneficiază de plăţile naţionale directe complementareGrupa I:Grâu şi secarăOrz şi orzoaicaOvăzPorumb şi sorgFloarea-soareluiRapiţăLeguminoase pentru boabeGrupa II:Sfeclă de zahărOrezHameiTutunSoiaÎn şi cânepă  +  Anexa 2 PRODUSELE AGRICOLE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC care beneficiază de plăţile naţionale directe complementareVaci pentru lapteVaci care alăpteazăTăuraşi la îngrăşat - greutate peste 500 kgBovine adulte pentru sacrificareOvine şi caprine-------