DECRET-LEGE nr. 12 din 10 ianuarie 1990privind abrogarea şi modificarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 12 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Denumirea titlului I din partea specială a Codului penal se modifica din "Infracţiuni contra securităţii statului" în "Infracţiuni contra statului".  +  Articolul 2Sînt şi rămîn abrogate următoarele dispoziţii din Codul penal: art. 164 (sabotajul), art. 166 alin. 2 (propaganda împotriva orinduirii socialiste), art. 245 (trecerea frauduloasă a frontierei) şi art. 251 (divulgarea unor secrete privind interesele obşteşti).De asemenea, sînt şi rămîn abrogate dispoziţiile art. 206 din Codul de procedură penală privind competenţa organelor de cercetare ale securităţii.  +  Articolul 3Intrarea sau ieşirea din ţara prin trecerea frauduloasă a frontierei constituie contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 30 de zile sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------