ORDIN nr. 1.344 din 17 iulie 2006pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 678 din 30 iunie 2006
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.344 din 17 iulie 2006
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 915 din 26 iulie 2006
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 1.397 din 31 iulie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 25 august 2006  În baza prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul sănătăţii publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 bis abonament, care se poate achizitiona şi de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Attila Korodi,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile Blaga  +  AnexăGHID 17/07/2006