HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 16 august 2006privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind impozitul pe mijloacele de transport, aplicabil pentru anul fiscal 2007, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 16 august 2006.Nr. 1.086.  +  Anexa 1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  *Font 8*
  Taxa(RON)
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I Vehicule cu doua axe
  1 Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 100 110
  2 Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 110 218
  3 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 218 307
  4 Masa peste 15 tone 307 694
  II Vehicule cu trei axe
  1 Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 110 137
  2 Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 137 281
  3 Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 281 365
  4 Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 365 563
  5 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 563 874
  6 Masa peste 25 tone, 563 874
  III Vehicule cu patru axe
  1 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 365 370
  2 Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 370 578
  3 Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 578 917
  4 Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 917 1361
  5 Masa peste 31 tone, 917 1361
  2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  *Font 8*
  Taxa(RON)
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I Vehicule cu 2+1 axe
  1 Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 100 110
  2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 110 120
  3 Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130
  4 Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140
  5 Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 140 190
  6 Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 190 246
  7 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 246 443
  8 Masa peste 25 tone 443 778
  II Vehicule cu 2+2 axe
  1 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 120 177
  2 Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 177 291
  3 Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 291 428
  4 Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 428 517
  5 Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 517 849
  6 Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 849 1178
  7 Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1178 1789
  8 Masa peste 36 tone 1178 1789
  III Vehicule cu 2+3 axe
  1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 938 1305
  2 Masa peste 38 tone 1305 1774
  IV Vehicule cu 3+2 axe
  1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 829 1150
  2 Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1150 1591
  3 Masa peste 40 tone 1591 2354
  V Vehicule cu 3+3 axe
  1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 471 570
  2 Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 570 851
  3 Masa peste 40 tone 851 1356
  _________