RECTIFICARE nr. 862 din 28 iunie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 862/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006    În Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redactiei "Monitorul Oficial, Partea I):- la art. 4 alin. (1) pct. 12, în loc de: "gestionează resursele colectate în Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, ..." se va citi: "gestionează resursele colectate în Fondul Naţional de Sănătate, ..."._________