ORDONANȚĂ nr. 39 din 9 august 2006privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Termenul prevăzut la art. 32 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 2Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat
  pentru relația cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Constantin Gheorghe
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Tineret,
  Karoly Borbelyκly
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 9 august 2006.Nr. 39.----