ORDIN nr. 341/957/216/2006pentru modificarea Normei cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 771/1.473/324/2004
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 341 din 24 mai 2006
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 957 din 31 iulie 2006
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Nr. 216 din 5 iulie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006  Văzând Referatul de aprobare nr. 89.846 din 9 mai 2006 al Direcției generale de implementare politici sectoriale și de piață,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul sănătății publice și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul INorma cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 771/1.473/324/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 9 mai 2005, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prevederile art. 4, 5, 8 și 11 nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.2. Punctul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(6) condițiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicații speciale;3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau îngheț și cu respectarea condițiilor impuse de producător.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor și
  dezvoltării rurale,
  Vasile Lupu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății publice,
  Ervin Zoltan Szekely,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Cătălin Florin Teodorescu
  ------