DECRET-LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 1990cu privire la consumul gazelor naturale
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 12 ianuarie 1990



    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 ianuarie 1990 se desfiinţează cotele de gaze naturale prevăzute pentru populaţie în scopul încălzirii locuinţelor, apei calde menajere şi preparării hranei.Pe aceeaşi dată se stabileşte tariful unic de 1 leu/m.c. pentru gazele naturale consumate pentru încălzirea locuinţelor, apei calde menajere şi prepararea hranei.  +  Articolul 2Se abroga toate reglementările contrare prevederilor prezentului decret cuprins în Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea, în continuare, a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili şi în Decretul nr. 272/1987 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrica.  +  Articolul 3Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 ai Ministerului Petrolului ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret-lege. PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU--------------------