HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 9 august 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul apărării,Teodor Atanasiup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 august 2006.Nr. 1.010.  +  AnexăNORMA 09/08/2006