ORDIN nr. 451 din 5 iulie 2006pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva esantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 8 august 2006    În baza prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea transpunerii Deciziei Comisiei 320/1998 din 27 aprilie 1998 privind organizarea prelevarii esantioanelor de seminţe şi efectuarea testelor la samanta din speciile la care se referă directivele Consiliului 66/401/CEE , 66/402/CEE , 2002/54/CE , 2002/55/CE şi 2002/57/CE privind comercializarea seminţelor de plante furajere, cereale, sfecla, legume şi oleaginoase şi textile,vazand Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva esantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială nr. 90.135 din 2 iunie 2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva esantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 283/2002 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 21 august 2002, se abroga. (2) Documentele emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 283/2002 rămân valabile până la data expirării acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Vasile Lupu,secretar de statBucureşti, 5 iulie 2006.Nr. 451.  +  AnexăPROCEDURA 05/07/2006