HOTĂRÂRE nr. 972 din 26 iulie 2006pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 266 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Bîtu Alice Cezarina,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2006.Nr. 972.  +  AnexăSTATUT 26/07/2006