ORDIN nr. 586 din 31 iulie 2006privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006    În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, ale art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul II 2006, începând cu luna septembrie, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, precum şi prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, este de 7,41 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 31 iulie 2006.Nr. 586.-------------