HOTĂRÂRE nr. 991 din 2 august 2006privind modificarea alin. (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 4 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică tuturor autorităţilor publice centrale şi locale."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.903/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanţat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.145 din 3 decembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 2 august 2006.Nr. 991.__________