LEGEA nr. 10 din 31 iulie 1990privind proclamarea zilei naţionale a României
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 august 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se proclama "1 Decembrie" ziua naţionala a României.  +  Articolul 2Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare naţionala, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind proclamarea zilei naţionale a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------