HOTĂRÂRE nr. 893 din 5 iulie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, denumit în continuare Plan, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare se asigură de la bugetul de stat în bugetele anuale ale Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Sănătății Publice.4. Anexa "Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi" se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Corneliu Dobrițoiu,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 5 iulie 2006.Nr. 893.  +  AnexăPLAN NAȚIONALde pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțedăunătoare