LEGE nr. 308 din 12 iulie 2006pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă articolul 5 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale care se reînfiinţează sunt delimitate şi marcate teritorial pe baza vechilor hotare existente la data desfiinţării lor şi după un plan cadastral întocmit de iniţiator şi avizat de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, şi după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a înfiinţării noii unităţi administrativ-teritoriale. (2) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor se face pe baza planului cadastral întocmit de către iniţiatori şi avizat de către oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. (3) În cazul în care apar divergenţe în procesul de delimitare teritorială a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, prefectul mediază conflictul. (4) Dacă în urma procesului de mediere, părţile nu ajung la un acord, planul cadastral se întocmeşte conform soluţiei propuse de iniţiator. (5) Consiliile locale supun consultării populaţiei, prin referendum local, odată cu hotărârile de înfiinţare a unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) şi (2), şi planurile cadastrale de delimitare teritorială a acestora. (6) Cheltuielile legate de întocmirea şi avizarea planurilor cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organizării referendumului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2006.Nr. 308.-------