LEGE nr. 284 din 6 iulie 2006pentru aderarea României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1România aderă la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, adoptată în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976.  +  Articolul 2România aderă la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 2 mai 1996.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 iulie 2006.Nr. 284.CONVENTIE 19/11/1976PROTOCOL 02/05/1996