LEGE nr. 322 din 14 iulie 2006pentru declararea comunei Livada, judeţul Satu Mare, oraş
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Livada, judeţul Satu Mare, se declară oraş. (2) Localităţile componente ale oraşului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava şi Livada Mică.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 iulie 2006.Nr. 322.----------