LEGE nr. 330 din 17 iulie 2006pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, se scutesc de la plata taxelor vamale."2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free se face:- prin magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- la bordul navelor şi aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internaţională;- prin magazinele duty-free diplomatice situate în spaţii aflate în incinta complexului Clubul Diplomatic Bucureşti."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 euro."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni."5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul navelor şi aeronavelor este de 5 ani."6. La articolul 8, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Magazinele duty-free care funcţionează în punctele de trecere a frontierei de stat terestre cu state intracomunitare îşi vor înceta activitatea la data aderării României la Uniunea Europeană."7. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "dolari S.U.A." se înlocuieşte cu sintagma "euro".  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va modifica normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, în sensul prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 330.---------