LEGE nr. 341 din 17 iulie 2006pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1TAXAdatorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenuriloraflate în extravilan
      Clasa terenului agricol12345
      Taxa - lei/m24,003,503,002,502,00
    NOTĂ:Taxa datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în metri pătraţi a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel. Valoarea acestei taxe se indexează anual cu coeficientul de inflaţie."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 341.----