LEGE nr. 323 din 14 iulie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.6 şi 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs."2. La anexa nr. Ia punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:
    "5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
    Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
      a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
    1.Asistent-şefS5481.250
    2.Asistent-şefSSD4861.048
      b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
    3.Asistent-şefPL454918
    4.Asistent-şefM444843"
  3. La anexa nr. IV/2a punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
      a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
    "1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;S    
      gradul I A   6301.283
      gradul I   4411.131
      gradul II   434843
      gradul III   426755
      gradul IV   418667
      gradul V   411617
      debutant   391-
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S    
      gradul I   418931
      gradul II   411780
      gradul III   404667
      ..................................................................................
    4.Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   426718
      gradul II   418655
      gradul III   411617
      debutant   391-
      ..................................................................................
    *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III.
  4. Anexa nr. V/2a va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. V/2a--------------(la 01.02.2006)ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat- administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionaleFuncţii de execuţie pe trepte profesionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Stenodactilograf I A*)M411561
    2.Stenodactilograf IM404475
    3.Stenodactilograf IIM395435
    4.Stenodactilograf debutantM369-
    5.Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)M404527
    6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G395465
    7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G388424
    8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G369-
    9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G395447
    10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G388407
    11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G369-
    12.Administrator IM404566
    13.Administrator IIM395515
    14.Administrator IIIM388465
    15.Şef depozit IM395510
    16.Şef depozit IIM388465
    17.Casier, magaziner; IM395498
    18.Casier, magaziner; IIM; G388447
    19.Casier, magaziner; debutantM; G369-
    20.Funcţionar, arhivar; IM404487
    21.Funcţionar, arhivar; IIM395447
    22.Funcţionar, arhivar; IIIM388407
    23.Funcţionar, arhivar; debutantM369-
    24.Şef formaţie pază, pompieri   381447
    25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   388404
    26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   381395
    27.Maistru I   395550
    28.Maistru II   388510
    29.Şofer***)   388651
    30.Muncitor calificat I   426538
    31.Muncitor calificat II   418510
    32.Muncitor calificat III   411475
    33.Muncitor calificat IV   404447
    34.Muncitor calificat V   395412
    35.Muncitor calificat VI   388404
    36.Muncitor necalificat   381395
    1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate      acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.  *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale     administraţiei publice. **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile     bugetare.***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii     centrale ale administraţiei publice.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."5. La anexa nr. Ib punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:
    "5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
    Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
      a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
    1.Asistent-şefS5811.325
    2.Asistent-şefSSD5161.111
      b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
    3.Asistent-şefPL482974
    4.Asistent-şefM471894"
  6. La anexa nr. IV/2b punctul I litera a), numerele curente 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
    minimmaxim
      a)Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
    "1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;S    
      gradul I A   6681.360
      gradul I   4681.199
      gradul II   461894
      gradul III   452801
      gradul IV   444708
      gradul V   436655
      debutant   415-
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S    
      gradul I   444987
      gradul II   436827
      gradul III   429708
      .............................................................................................
    4.Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   452762
      gradul II   444695
      gradul III   436655
      debutant   415-
      .............................................................................................
    *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II şi III.
  7. Anexa nr. V/2b va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. V/2b---------------(la 01.09.2006)ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat- administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionaleFuncţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Stenodactilograf I A*)M436595
    2.Stenodactilograf IM429504
    3.Stenodactilograf IIM419462
    4.Stenodactilograf debutantM392-
    5.Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)M429559
    6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G419493
    7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G412450
    8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G392-
    9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G419474
    10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G412432
    11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G392-
    12.Administrator IM429600
    13.Administrator IIM419546
    14.Administrator IIIM412493
    15.Şef depozit IM419541
    16.Şef depozit IIM412493
    17.Casier, magaziner; IM419528
    18.Casier, magaziner; IIM; G412474
    19.Casier, magaziner; debutantM; G392-
    20.Funcţionar, arhivar; IM429517
    21.Funcţionar, arhivar; IIM419474
    22.Funcţionar, arhivar; IIIM412432
    23.Funcţionar, arhivar; debutantM392-
    24.Şef formaţie pază, pompieri   404474
    25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   412429
    26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   404419
    27.Maistru I   419583
    28.Maistru II   412541
    29.Şofer***)   412691
    30.Muncitor calificat I   452571
    31.Muncitor calificat II   444541
    32.Muncitor calificat III   436504
    33.Muncitor calificat IV   429474
    34.Muncitor calificat V   419437
    35.Muncitor calificat VI   412429
    36.Muncitor necalificat   404419
  1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia,    finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale    administraţiei publice.**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile    bugetare.***)Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale    ale administraţiei publice.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 iulie 2006.Nr. 323.--------------