LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 18 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.  +  Articolul 2Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice, şi reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.  +  Articolul 3Cadrele didactice beneficiare ale ajutorului financiar vor primi de la unităţile de învăţământ unde sunt încadrate documentele necesare în vederea valorificării acestui ajutor.  +  Articolul 4Sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2006.Nr. 315.-------