CONVENŢIA din 16 noiembrie 1989împotriva dopajului*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 octombrie 1998    STRASBOURG, CONSILIUL EUROPEIDEPARTAMENTUL PUBLICATII ŞI DOCUMENTE------------- Notă *) Traducere.PREAMBULStatele membre ale Consiliului Europei, celelalte state-părţi ale Convenţiei culturale europene, ca şi celelalte state semnatare ale prezentei conventii,considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai stransa legătură între membrii săi pentru apararea şi promovarea idealurilor şi principiilor reprezentand patrimoniul lor comun şi pentru favorizarea progresului lor economic şi social,constiente ca sportul trebuie să joace un rol important în protejarea sănătăţii, în educatia morala şi fizica, precum şi în promovarea înţelegerii internationale,preocupate de folosirea pe scara tot mai larga a produselor şi metodelor de dopaj în randul sportivilor şi de consecintele pe care acestea le au asupra sănătăţii celor care le utilizeaza, ca şi asupra viitorului sportului în general,luand în considerare faptul ca aceasta problema pune în pericol principiile etice şi valorile educative consacrate prin Carta olimpica, Carta internationala a sportului şi educatiei fizice şi UNESCO şi prin Hotărârea (76)41 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, cunoscuta sub titlul Carta europeana a sportului pentru toţi,luand în considerare regulamentele politice şi declaratiile adoptate de organizaţiile sportive internationale pe taramul luptei împotriva dopajului,constiente ca autorităţile publice şi organizaţiile sportive benevole au responsabilităţii sporite în lupta împotriva dopajului în sport, indeosebi în garantarea bunei desfăşurări - pe baza principiului de fair play - a manifestarilor sportive, ca şi a sănătăţii celor care participa la ele,constiente ca aceste autorităţi şi organizaţii trebuie să colaboreze la toate nivelurile corespunzătoare,reamintind hotărârile privind dopajul, adoptate de Conferinta ministrilor europeni responsabili de sport şi, în special, Hotărârea nr. 1, adoptata la cea de-a VI-a Conferinta de la Rejkiavik din anul 1989,deoarece Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei a adoptat deja Hotărârea (67)12 privind dopajul atletilor, Recomandarea nr. R (79)8 referitoare la dopajul în sport, Recomandarea nr. R (84)19 cu privire la Carta europeana împotriva dopajului în sport şi Recomandarea nr. R (88)12 referitoare la instituirea controlului antidoping fără preaviz în afara competitiei,reamintind Recomandarea nr. 5 privind dopajul, adoptata de cea de-a II-a Conferinta internationala a ministrilor şi inaltilor functionari responsabili cu educatia fizica şi sportul, organizata de UNESCO la Moscova (1988),hotarate sa continue şi sa dezvolte cooperarea lor în vederea reducerii şi chiar a eliminarii dopajului în sport, ţinând seama de valorile etice şi de masurile practice continute în aceste documente,au cazut de acord asupra celor ce urmeaza:  +  Articolul 1Scopul convenţieiÎn vederea reducerii şi chiar a eliminarii dopajului în sport, părţile se angajează, în limitele propriilor lor prevederi constitutionale, sa ia masurile necesare pentru ca prevederile prezentei conventii sa devina efective.  +  Articolul 2Definirea şi domeniul de aplicare a convenţiei1. Conform prezentei conventii: a) prin dopaj în sport se înţelege administrarea în randul sportivilor sau folosirea de către acestia a unor clase farmacologice de agenti de dopaj sau a unor metode de dopaj; b) prin clase farmacologice de agenti de dopaj sau de metode de dopaj se înţelege, sub rezerva paragrafului 2 de mai jos, clasele agentilor de dopaj şi ale metodelor de dopaj, interzise de către organizaţiile sportive internationale competente şi care figurează pe listele aprobate de grupul de supraveghere în baza art. 11 paragraful 1 b); c) prin sportivi se înţelege persoanele de ambele sexe care iau parte în mod obisnuit la activităţi sportive organizate.2. Atâta timp cat o lista a claselor farmacologice ale agentilor de dopaj şi ale metodelor de dopaj interzise nu va fi aprobata de grupa de control în baza art. 11 paragraful 1 b), se va aplica lista de referinţa continuta în anexa la prezenta convenţie.  +  Articolul 3Coordonarea pe plan intern1. Părţile coordonează politica şi actiunile serviciilor lor guvernamentale şi ale celorlalte organisme publice interesate în lupta împotriva dopajului în sport.2. Părţile se vor preocupa ca aceasta convenţie să fie aplicata în practica şi, indeosebi, sa satisfaca exigentele art. 7, incredintand, dacă este cazul, punerea în practica a unor dispozitii ale prezentei conventii unei autorităţi sportive guvernamentale sau neguvernamentale, desemnata în acest scop, sau unei organizaţii sportive.  +  Articolul 4Măsuri destinate limitarii disponibilităţii şi utilizarii agentilor de dopaj şi metodelor de dopaj interzise1. Părţile adopta, după caz, norme legale, reglementari sau măsuri administrative, în scopul reducerii disponibilităţii (în special, dispozitii vizand controlul circulaţiei, pastrarii, importarii, distribuirii şi al vanzarii), precum şi a utilizarii în sport a agentilor şi metodelor de dopaj interzise, în special a steroizilor anabolizanti.2. În acest scop, părţile sau, dacă este cazul, organizaţiile neguvernamentale competente subordoneaza criteriile de acordare a subventiilor publice organizaţiilor sportive, cu aplicarea efectiva a către acestea a reglementarilor antidoping.3. De asemenea, părţile: a) îşi sprijina organizaţiile sportive în finantarea controalelor şi analizelor antidoping fie prin acordare de subventii sau subsidii directe, fie ţinând seama de preţul de cost al acestor controale şi analize în stabilirea valorii globale a subventiilor sau subsidiilor ce urmeaza a fi alocate acestor organizaţii; b) iau masurile necesare pentru a refuza acordarea de subventii în vederea desfăşurării antrenamentelor, provenind din fonduri publice, acelor sportivi care au fost suspendati ca urmare a unei infractiuni faţă de reglementarile cu privire la dopajul în sport, şi acestea pe toata durata suspendarii; c) incurajeaza şi, dacă este cazul, inlesnesc, prin organizaţiile lor sportive, efectuarea controalelor antidoping cerute de organizaţiile sportive internationale competente, atât în timpul, cat şi în afara competitiilor; d) incurajeaza şi inlesnesc incheierea de către organizaţiile sportive a acordurilor autorizand echipe de control antidoping acreditate legal să îşi testeze membrii în alte tari.4. Părţile îşi rezerva dreptul de a adopta regulamente antidoping şi de a organiza controale antidoping din proprie iniţiativă şi pe proprie raspundere, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu principiile relevante ale prezentei conventii.  +  Articolul 5Laboratoare1. Fiecare parte se angajează: a) fie sa infiinteze sau sa inlesneasca înfiinţarea pe teritoriul sau a unuia sau a mai multor laboratoare de control doping, susceptibile de a fi acceptate în conformitate cu criteriile adoptate de organizaţiile sportive internationale competente şi aprobate de grupa de control în baza art. 11 paragraful 1 b); b) fie sa favorizeze organizaţiilor sale accesul la un astfel de laborator de pe teritoriul altei părţi.2. Aceste laboratoare sunt incurajate: a) sa ia masurile adecvate pentru a selecta, a retine, a pregati şi a recicla un personal calificat; b) sa intreprinda programe corespunzătoare de cercetare şi dezvoltare privind agentii de dopaj şi metodele utilizate sau presupuse a fi utilizate pentru dopajul în sport, precum şi în domeniile biochimiei şi farmacologiei analitice, în scopul de a se ajunge la o mai buna înţelegere a efectelor pe care diverse substante le au asupra organismului uman, ca şi a consecintelor acestora în planul performantelor sportive; c) sa publice şi sa difuzeze cu rapiditate noile date obtinute în urma cercetarilor.  +  Articolul 6Educatia1. Părţile se angajează sa elaboreze şi să aplice, dacă este cazul, în colaborare cu organizaţiile sportive interesate şi cu mijloacele de comunicare în masa, programe educative şi campanii de informare, evidentiind faptul ca dopajul reprezinta un real pericol pentru sănătate şi ca prejudiciaza valorile etice ale sportului. Aceste programe şi campanii se adreseaza atât tinerilor din instituţiile scolare şi cluburile sportive şi parintilor acestora, cat şi atletilor adulti, responsabililor, directorilor sportivi şi antrenorilor. În ceea ce priveste personalul medical, aceste programe educative subliniaza importanţa respectarii deontologiei medicale.2. Părţile se angajează sa încurajeze şi sa promoveze, în colaborare cu organizaţiile sportive regionale, naţionale şi internationale interesate, cercetarile privind elaborarea de programe de antrenament fiziologic şi psihologic pe baze stiintifice şi cu respectarea integritatii fiintei umane.  +  Articolul 7Colaborarea cu organizaţiile sportive privind masurile pe care acestea trebuie să le ia1. Părţile se angajează sa încurajeze propriile lor organizaţii sportive şi, prin intermediul acestora, organizaţiile sportive internationale în elaborarea şi aplicarea tuturor masurilor adecvate în lupta împotriva dopajului în sport.2. În acest scop, ele îşi sustin organizaţiile sportive în clarificarea şi reglementarea drepturilor, obligaţiilor şi respectivelor lor sarcini, în special punandu-şi de acord: a) reglementarile antidoping, pe baza regulamentelor adoptate de organizaţiile sportive internationale competente; b) listele claselor farmacologice ale agentilor de dopaj şi metodelor de dopaj interzise, pe baza listelor adoptate de organizaţiile sportive internationale competente; c) metodele de control antidoping; d) procedurile disciplinare, cu aplicarea principiilor international recunoscute ale justiţiei naturale şi garantarea respectarii drepturilor fundamentale ale sportivilor asupra cărora planeaza vreo suspiciune; aceste principii sunt, în special, urmatoarele:(i) organul de instruire trebuie să fie distinct de organul disciplinar;(îi) acestor persoane li se acordă dreptul la un proces echitabil şi dreptul de a fi asistate sau reprezentate;(iii) este obligatorie existenta unor dispozitii clare şi practic aplicabile, care să permită recursul împotriva oricarei rezolutii date; e) procedurile de sanctionare efectiva a responsabililor, medicilor, veterinarilor, antrenorilor, lucratorilor din fizioterapie şi a altor persoane responsabile de sau complice la încălcări faţă de reglementarile antidoping sau la abateri savarsite de sportivi; f) procedurile de recunoastere mutuala a suspendărilor sau a altor sancţiuni impuse de alte organizaţii sportive în tara respectiva sau intr-o alta tara.3. Pe lângă acestea, părţile îşi incurajeaza organizaţiile sportive: a) sa instituie, într-un numar suficient de mare pentru a fi eficiente, controale antidoping inopinate, nu numai în timpul competitiilor, ci şi în orice moment propice în afara lor; aceste controale trebuie să fie facute în mod echitabil pentru toţi sportivii şi sa comporte teste aplicate şi repetate, dacă este cazul, unor sportivi aleşi la intamplare; b) sa incheie cu organizaţiile sportive din alte tari acorduri care să faca posibila supunerea unui sportiv care se antreneaza intr-una din aceste tari la teste efectuate de o echipa autorizata de control antidoping în tara respectiva; c) sa clarifice şi sa puna de acord reglementarile referitoare la acceptarea la probele sportive care includ criteriile antidoping; d) sa încurajeze participarea activa a sportivilor la lupta împotriva dopajului, dusa de organizaţiile sportive internationale; e) sa utilizeze pe scara larga şi cu eficienta aparaturile existente în laboratoarele menţionate la art. 5 şi puse la dispoziţia lor, în vederea analizei antidoping atât în timpul, cat şi în afara competitiilor sportive; f) să se preocupe de gasirea unor metode stiintifice de antrenament şi sa elaboreze principii directoare destinate protejarii sportivilor de orice vârsta, adaptate fiecarui sport în parte.  +  Articolul 8Cooperare internationala1. Părţile coopereaza strans în domeniile intrate sub incidenţa prezentei conventii şi incurajeaza o cooperare similara între propriile lor organizaţii sportive.2. Părţile se angajează: a) sa încurajeze propriile lor organizaţii sportive în actiunea de aplicare a dispoziţiilor prezentei conventii în cadrul tuturor organizaţiilor sportive internationale la care acestea sunt afiliate, indeosebi prin refuzul de a omologa recordurile mondiale sau regionale care nu sunt insotite de rezultatele negative la testul antidoping autentificat; b) sa promoveze cooperarea dintre laboratoarele de control antidoping înfiinţate sau care funcţionează în conformitate cu prevederile art. 5; c) sa instituie o cooperare bi-şi multilaterala între organismele, autorităţile şi organizaţiile lor competente, în scopul realizării, şi pe plan international, a obiectivelor enuntate la art. 4 paragraful 1.3. Părţile care dispun de laboratoare create sau care funcţionează în conformitate cu criteriile stabilite la art. 5 se angajează sa sprijine celelalte părţi în dobandirea experientei, a competentei şi a tehnicilor necesare în vederea crearii propriilor lor laboratoare.  +  Articolul 9Comunicarea informaţiilorFiecare parte transmite secretarului general al Consiliului Europei, intr-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, toate informaţiile pertinente privitoare la masurile legislative sau de alta natura pe care aceasta le-a luat în scopul de a se conforma dispoziţiilor prezentei conventii.  +  Articolul 10Grupe de control1. În vederea respectarii prevederilor prezentei conventii, a fost constituita o grupa de control.2. În cadrul grupei de control, fiecare parte poate fi reprezentata printr-unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare parte are dreptul la un vot.3. Orice stat mentionat la art. 14 paragraful 1, care nu este parte la prezenta convenţie, poate fi reprezentat în grupa de control printr-un observator.4. Grupa de control poate, în unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei şi care nu este parte la convenţie, precum şi orice organizaţie sportiva sau profesionala interesata să îşi trimita un observator la una sau la mai multe şedinţe ale sale.5. Grupa de control este convocata de secretarul general. Prima sa sedinta se va tine într-un termen optim ales şi, în orice caz, la mai puţin de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei conventii. În continuare, ea se va reuni ori de cate ori va fi necesar, din iniţiativa secretarului general sau a unei părţi.6. Majoritatea părţilor constituie cvorumul necesar pentru ca o sedinta a grupei de control să poată avea loc.7. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei conventii, grupa de control îşi stabileste regulamentul interior şi îl adopta prin consens.  +  Articolul 111. Grupa de control este însărcinată sa urmareasca aplicarea prezentei conventii. Cu precadere, ea poate: a) sa revada în mod permanent dispozitiile prezentei conventii şi sa examineze modificările ce ar putea fi necesare; b) sa aprobe lista şi orice eventuala revizuire a claselor farmacologice ale agentilor de dopaj şi metodelor de dopaj interzise de organizaţiile sportive internationale competente, menţionate la art. 2 paragrafele 1 şi 2, şi criteriile de acreditare a laboratoarelor, precum şi orice eventuala revizuire adoptata de aceleasi organizaţii menţionate la art. 5 paragraful 1 a) şi, de asemenea, sa fixeze data intrarii în vigoare a hotărârilor luate; c) sa organizeze consultaţii cu organizaţiile sportive interesate; d) sa faca recomandari părţilor, referitoare la masurile ce trebuie luate în scopul aplicarii prezentei conventii; e) sa recomande masurile corespunzătoare pentru a asigura informarea organizaţiilor internationale competente şi a publicului cu privire la lucrarile intreprinse în cadrul prezentei conventii; f) sa adreseze Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei recomandari referitoare la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei de a adera la prezenta convenţie; g) sa formuleze orice propunere vizand îmbunătăţirea eficientei prezentei conventii.2. În scopul indeplinirii misiunii sale, grupa de control poate prevedea, din proprie iniţiativă, intalniri ale grupelor de experti.  +  Articolul 12În urma fiecarei şedinţe, grupa de control transmite Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei un raport cu privire la lucrarile sale şi la modul de functionare a convenţiei.  +  Articolul 13Amendamente la celelalte articole ale convenţiei1. Amendamentele la articolele prezentei conventii pot fi propuse de către o parte, de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei sau de grupa de control.2. Orice propunere de amendament este comunicata secretarului general al Consiliului Europei, statelor menţionate la art. 14, precum şi oricărui stat care a aderat sau a fost invitat sa adere la prezenta convenţie, în conformitate cu dispozitiile art. 16.3. Orice amendament propus de o parte sau de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei este comunicat grupei de control cu cel puţin două luni inaintea sedintei în care acesta trebuie luat în studiu. Grupa de control supune Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei opinia sa privind amendamentul propus, dacă este cazul, în urma consultării organizaţiilor sportive competente.4. Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei studiaza amendamentul propus, precum şi orice opinie supusă de grupa de control şi poate adopta amendamentul.5. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol este transmis spre acceptare părţilor.6. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol intră în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unui termen de o luna de la data la care toate părţile au informat Secretariatul general cu privire la acceptarea respectivului amendament.Clauze finale  +  Articolul 141. Prezenta convenţie este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state-părţi la Convenţia culturala europeana şi statelor nemembre participante la elaborarea prezentei conventii, care îşi pot exprima consimtamantul de a deveni părţi prin: a) semnare fără rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobării; sau b) semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobării, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 151. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii urmatoare expirarii unui termen de o luna de la data la care cinci state, dintre care cel puţin patru sunt membre ale Consiliului Europei, îşi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin convenţie, în conformitate cu dispozitiile art. 14.2. În ceea ce priveste orice stat care îşi va exprima ulterior consimtamantul de a deveni parte la convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii urmatoare expirarii unui termen de o luna de la data semnarii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 161. După intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita, în urma consultării părţilor, orice stat nemembru sa adere la aceasta, printr-o hotărâre luata cu majoritatea prevăzută la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea statelor contractante cu drept de a face parte din comitet.2. Pentru orice stat care adera, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii urmatoare expirarii unui termen de o luna de la data depunerii instrumentului sau de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 171. Orice stat poate, în momentul semnarii sau depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta convenţie.2. În orice moment ulterior, orice stat poate, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei conventii asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declaratie. În ceea ce priveste acest teritoriu, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii urmatoare expirarii unui termen de o luna de la data primirii numitei declaratii de către secretarul general.3. Orice declaratie, formulata în baza celor două paragrafe precedente, va putea fi retractata, în ceea ce priveste orice teritoriu desemnat în aceasta declaratie, prin instiintare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retractarea devine efectiva în prima zi a lunii urmatoare expirarii unui termen de 6 luni de la data primirii înştiinţării de către Secretariatul general.  +  Articolul 181. Orice parte poate denunta oricand prezenta convenţie prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.2. Denuntarea devine efectiva în prima zi a lunii urmatoare expirarii unui termen de 6 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 19Secretarul general al Consiliului Europei notifica părţilor, celorlalte state membre ale Consiliului Europei, celorlalte state-părţi la Convenţia culturala europeana, statelor participante la elaborarea prezentei conventii şi oricărui stat care a aderat la aceasta sau care a fost invitat sa adere: a) orice semnare în conformitate cu art. 14; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, în conformitate cu art. 14 sau 16; c) oricare data de intrare în vigoare a prezentei conventii, în conformitate cu art. 15 şi 16; d) oricare informatie transmisa în baza dispoziţiilor art. 9; e) orice raport stabilit în baza dispoziţiilor art. 12; f) orice propunere de amendament şi orice amendament adoptat în conformitate cu art. 13 şi data intrarii în vigoare a acestui amendament; g) orice declaratie formulata în baza dispoziţiilor art. 17; h) orice notificare inaintata, în baza dispoziţiilor art. 18, şi data la care denuntarea devine efectiva; i) orice alt act, notificare sau comunicare, care se referă la prezenta convenţie.Drept pentru care, subsemnatii, în mod legal autorizati în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Incheiata la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică copii certificate conforme fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, celorlalte părţi la Convenţia culturala europeana, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii şi oricărui stat invitat sa adere la aceasta.  +  Anexa 1 LISTA DE REFERINŢA a claselor farmacologice dopante şi a metodelor de dopajI. Clase de agenti de dopajA. StimulenteB. NarcoticeC. Steroizi anabolizantiD. Beta-blocanteE. DiureticeF. Hormoni peptidici şi analogiII. Metode de dopajA. Dopaj sanguinB. Manipulari farmacologice, chimice sau fiziceIII. Clase de substante supuse anumitor restrictiiA. AlcoolB. MarijuanaC. Anestezice localeD. CorticosteroiziExemple:--------I. Clase de agenti de dopajA. Stimulente- amfepramona- amfetamina- amfetaminil- amifenazol- benzampfetamina- cafeina*)- cathina- clobenzorex- clorfetermina- clorprenalina- cocaina- cropropamida (component al micorenului)- crotetamida (component al micorenului)- dimetilamfetamina- efedrina- etamivan- etilamfetamina- fencamfamina- fendimetrazina- fenetilina- fenilpropanolamina- fenmetrazina- fenproporex- fentermina- furfenorex- mefenorex- metamfetamina- metilefedrina- metilfenidat- metoxifenamina- morazon- niketamida- pemolina- pentetrazol- pipradol- pirovaleron- prolintan- propilhexedrin- stricninaşi substante inruditeB. Narcotice analgezice- alphaprodina- anileridin- buprenorfina- codeina- dextromoramid- dextropropoxifen- diamorfina (heroina)- dihidrocodeina- dipipanona- etilmorfina- etoneptazina- fenazocina- levorfanol- metadona- morfina- nalbufina- pentazocina- petidina- trimeperidinaşi substante inruditeC. Steroizi anabolizanti- bolasteron- boldenona- clostebol- dehidroclormetiltestosteron- fluoximesteron- mesterolon- metandienona- metenolon- metiltestosteron- nandrolon- noretandrolon- oxandrolon- oximesteron- oximetolon- stanozolol- testosteron**)şi substante inruditeD. Beta-blocante- acebutolol- alprenolol- atenolol- labetalol- metoprolol- nadolol- oxprenolol- propranolol- sotalolşi substante inruditeE. Diuretice- acetazolamida- amilorid- bendroflumethiazida- benzthiazida- bumetanida- canrenona- clormerodrin- clortalidon- diclofenamida- acid etacrinic- furosemid- hidroclorthiazida- mersalil- spironolactona- triamterenşi substante inruditeF. Hormoni peptidici şi analogi- chorionic Gonadotrophin (HCG - gonadotropina chorionica umana)- corticotropina (ACTH)- hormoni de crestere (HCG, somatotropina)II. Metode de dopajA. Dopaj sanguinB. Manipulari farmacologice, chimice sau fiziceIII. Clase de substante supuse anumitor restrictiiA. AlcoolB. MarijuanaC. Anestezice localeD. CorticosteroiziNOTĂ:Lista de mai sus reprezinta lista claselor de substante dopante şi a metodelor de dopaj, adoptata de către Comitetul International Olimpic în luna aprilie 1989.-------------- Notă *) Pentru cafeina, un esantion se va considera pozitiv în cazul în care concentraţia în urina depăşeşte 12 mcg/ml. Notă **) Pentru testosteron se considera pozitiv când raportul testosteron/epitestosteron este mai mare de 6.-------