LEGE nr. 299 din 11 iulie 2006privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 13 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 26 ianuarie 2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Răspunderea pentru asigurarea ordinii şi securităţii participanţilor în interiorul locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive - stadioane, săli de sport, patinoare, terenuri de sport şi alte spaţii destinate activităţilor sportive - revine organizatorilor, care pot încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau cu societăţi de pază şi protecţie şi iau toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea căilor de acces şi menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor specifice."2. Litera f) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"f) să asigure, în funcţie de gradul de risc, înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului suporterilor în incinta locului de desfăşurare a competiţiei sau jocului sportiv şi în zona porţilor de acces pe timpul afluirii, desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive şi defluirii acestora, sistem care va fi conectat în punctul de conducere şi coordonare a forţelor de ordine;".3. După litera g) a articolului 10 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) să profereze ori să scandeze cuvinte şi expresii obscene sau care să incite la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică."4. Litera b) a articolului 12 va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi h);".5. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul nerespectării obligaţiilor instituite de prezenta ordonanţă pentru spectatori şi organizatori, suspendarea de a organiza competiţii şi jocuri sportive poate fi dispusă de federaţia de specialitate."6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti şi jandarmi."7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române constituie, în condiţiile legii, baza de date cu persoanele sancţionate pentru fapte săvârşite în legătură cu competiţiile şi jocurile sportive. (2) Cu ocazia declarării competiţiilor şi jocurilor sportive, în condiţiile art. 8 lit. a), unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competiţiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiţia sau jocul sportiv."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 iulie 2006.Nr. 299.----------------