ORDIN nr. 1.262/C din 25 mai 2006privind aprobarea structurii organizatorice a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 12 iulie 2006    În temeiul art. 6 alin. (4) şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data prezentului ordin, se aprobă structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi numărul de posturi sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Administraţia Naţională a Penitenciarelor va lua măsuri de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 25 mai 2006.Nr. 1.262/C.  +  Anexa 1 MINISTERUL JUSTIŢIEISTRUCTURA ORGANIZATORICA A ADMINISTRATIEI NAŢIONALE APENITENCIARELOR                        ┌────────────────────┐                        │ DIRECTOR GENERAL ├────────────────────┐                        └────────┬───────────┘ │                                 │ │           ┌─────────────────────┼───────────────┐ │ ┌─────────┴──────┐ ┌──────────┴─────┐ ┌───────┴────────┐ │ │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│ │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ └──────┬─────────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ │        │ │ │ │        v v v │ ┌─────┬──────┐ ┌───┬──────┬────┐ ┌────────┐ ┌───┬───┼───┬───┬───┐ v v v v v v v v v v v v v v v┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│└┬┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └─┘ └┬┘ └─┘ │┌──┐ │ │ │ │ │ │ │ ├┤a1│ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │ │┌──┐ │┌──┐ │└──┘ ├┤c1│ ├┤e1│ ├┤f1│ ├┤h1│ │┌──┐ ├┤k1│ ├┤n1│ │┌──┐ │└──┘ │└──┘ │└──┘ │└──┘ ├┤i2│ │└──┘ │└──┘ ├┤a2│ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │└──┘ │┌──┐ │┌──┐ │└──┘ ├┤c2│ └┤e2│ └┤f2│ ├┤h2│ │┌──┐ └┤k2│ ├┤n2│ │┌──┐ │└──┘ └──┘ └──┘ │└──┘ └┤i2│ └──┘ │└──┘ └┤a3│ │┌──┐ │┌──┐ └──┘ │┌──┐  └──┘ ├┤c3│ └┤h3│ └┤n3│              │└──┘ └──┘ └──┘              │┌──┐              ├┤c4│              │└──┘              │┌──┐              └┤c5│               └──┘  Legenda:  ────────A - DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANEa1 - SERVICIUL GESTIUNEa2 - SERVICIUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, EVALUAREa3 - BIROU FORMARE PROFESIONALAB - SERVICIUL COOPERARE INTERNATIONALA ŞI PROGRAMEC - DIRECTIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVAc1 - SERVICIUL CONSTRUCTII-INVESTITIIc2 - SERVICIUL PRODUCTIE ŞI VENITURI PROPRIIc3 - SERVICIUL LOGISTICc4 - SERVICIUL PLANIFICARE BUGETARAc5 - SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATED - SERVICIUL ARHIVA ŞI REGISTRATURA GENERALĂE - DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEIe1 - SERVICIUL ANALIZA ŞI PROGRAMAREe2 - SERVICIUL TEHNICA DE CALCULF - DIRECTIA MEDICALĂf1 - SERVICIUL ASISTENŢA MEDICALĂf2 - SERVICIUL PROGRAME MEDICINA PREVENTIVAG - BIROU METODOLOGIE ŞI STATISTICAH - DIRECTIA SIGURANTA DETINERII ŞI REGIM PENITENCIARh1 - SERVICIUL REGIM PENITENCIARh2 - SERVICIUL SIGURANTA PENITENCIARh3 - SERVICIUL EVIDENTA şi TRANSFERI - DIRECTIA DE INTERVENTIE PSIHOSOCIALAi1 - SERVICIUL DE EDUCATIE ŞI ASISTENŢA PSIHOSOCIALA SPECIFICAi2 - SERVICIUL DE EDUCATIE ŞI ASISTENŢA PSIHOSOCIALA A PERSOANELOR     VULNERABILEJ - SERVICIUL CABINETK - DIRECTIA INSPECŢIE PENITENCIARAk1 - SERVICIUL CONTROLk2 - BIROUL SESIZARI, RECLAMATII ŞI PETITIIL - SERVICIUL JURIDICM - SERVICIUL AUDIT INTERNN - DIRECTIA PENTRU PREVENIREA CRIMINALITATII IN     MEDIUL PENITENCIARn1 - SERVICIUL PREVENIRE CRIMINALITATE ORGANIZATA ŞI TERORISMn2 - SERVICIUL PREVENIRE CRIMINALITATE ORGANIZATA ŞI CORUPTIEn3 - BIROUL ANALIZA ŞI SINTEZAO - COMPARTIMENTUL INFORMATII CLASIFICATE  +  Anexa 2 MINISTERUL JUSTIŢIEISTRUCTURA ORGANIZATORICA A ADMINISTRATIEI NAŢIONALE APENITENCIARELOR ŞI NUMARUL DE POSTURI                        ┌────────────────────┐                        │ DIRECTOR GENERAL ├────────────────────┐                        │ (1+3) │ │                        └────────┬───────────┘ │                                 │ │           ┌─────────────────────┼───────────────┐ │ ┌─────────┴──────┐ ┌──────────┴─────┐ ┌───────┴────────┐ │ │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│ │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ └──────┬─────────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ │        │ │ │ │        v v v │ ┌─────┬──────┐ ┌───┬──────┬────┐ ┌────────┐ ┌───┬───┼───┬───┬───┐ v v v v v v v v v v v v v v v┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│└┬┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └─┘ └┬┘ └─┘ │┌──┐ │ │ │ │ │ │ │ ├┤a1│ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │ │┌──┐ │┌──┐ │└──┘ ├┤c1│ ├┤e1│ ├┤f1│ ├┤h1│ │┌──┐ ├┤k1│ ├┤n1│ │┌──┐ │└──┘ │└──┘ │└──┘ │└──┘ ├┤i2│ │└──┘ │└──┘ ├┤a2│ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐ │└──┘ │┌──┐ │┌──┐ │└──┘ ├┤c2│ └┤e2│ └┤f2│ ├┤h2│ │┌──┐ └┤k2│ ├┤n2│ │┌──┐ │└──┘ └──┘ └──┘ │└──┘ └┤i2│ └──┘ │└──┘ └┤a3│ │┌──┐ │┌──┐ └──┘ │┌──┐  └──┘ ├┤c3│ └┤h3│ └┤n3│              │└──┘ └──┘ └──┘              │┌──┐              ├┤c4│              │└──┘              │┌──┐              └┤c5│               └──┘  Legenda:  ────────     DIRECTOR GENERAL (1+3)A - DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE (P1)a1 - SERVICIUL GESTIUNE(P 1+11)a2 - SERVICIUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, EVALUARE (P 1+11)a3 - BIROU FORMARE PROFESIONALA (P 1+4)B - SERVICIUL COOPERARE INTERNATIONALA ŞI PROGRAME (P 1+9)C - DIRECTIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA (P 1+1)c1 - SERVICIUL CONSTRUCTII-INVESTITII (P 1+7)c2 - SERVICIUL PRODUCTIE ŞI VENITURI PROPRII (P 1+5)c3 - SERVICIUL LOGISTIC (P 1+11)c4 - SERVICIUL PLANIFICARE BUGETARA (P 1+12)c5 - SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE (P 1+9)D - SERVICIUL ARHIVA ŞI REGISTRATURA GENERALĂ (P 1+16)E - DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI (P 1)e1 - SERVICIUL ANALIZA ŞI PROGRAMARE (P 1+6)e2 - SERVICIUL TEHNICA DE CALCUL (P 1+6)F - DIRECTIA MEDICALĂ (P1)f1 - SERVICIUL ASISTENŢA MEDICALĂ (P 1+7)f2 - SERVICIUL PROGRAME MEDICINA PREVENTIVA (P 1+6)G - BIROU METODOLOGIE ŞI STATISTICA (P 1+5)H - DIRECTIA SIGURANTA DETINERII ŞI REGIM PENITENCIAR (P 1+1)h1 - SERVICIUL REGIM PENITENCIAR (P 1+7)h2 - SERVICIUL SIGURANTA PENITENCIAR (P 1+8)h3 - SERVICIUL EVIDENTA şi TRANSFER (P 1+12)I - DIRECTIA DE INTERVENTIE PSIHOSOCIALA (P 1)i1 - SERVICIUL DE EDUCATIE ŞI ASISTENŢA PSIHOSOCIALA SPECIFICA (P 1+8)i2 - SERVICIUL DE EDUCATIE ŞI ASISTENŢA PSIHOSOCIALA A PERSOANELOR (P 1+6)     VULNERABILEJ - SERVICIUL CABINET (P 1+8)K - DIRECTIA INSPECŢIE PENITENCIARA (P 1+1)k1 - SERVICIUL CONTROL (P 1+15)k2 - BIROUL SESIZARI, RECLAMATII ŞI PETITII (P 1+5)L - SERVICIUL JURIDIC (P 1+5)M - SERVICIUL AUDIT INTERN (P 1+5)N - DIRECTIA PENTRU PREVENIREA CRIMINALITATII IN     MEDIUL PENITENCIAR (P 1)n1 - SERVICIUL PREVENIRE CRIMINALITATE ORGANIZATA ŞI TERORISM (P 1+5)n2 - SERVICIUL PREVENIRE CRIMINALITATE ORGANIZATA ŞI CORUPTIE (P 1+7)n3 - BIROUL ANALIZA ŞI SINTEZA (P 1+3)O - COMPARTIMENTUL INFORMATII CLASIFICATE (P 1+4)________