LEGE nr. 279 din 6 iunie 2006privind personalizarea centralizată a paşapoartelor cu date biometrice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe abilitează Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să personalizeze centralizat, sub supravegherea structurilor specializate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Afacerilor Externe, noile paşapoarte cu date biometrice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 iulie 2006.Nr. 279.---------------