ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 28 iunie 2006pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006    Întrucât unul dintre obiectivele majore ale Programului de guvernare îl reprezintă îmbunătăţirea puterii de cumpărare a veniturilor din pensii, astfel încât până în anul 2008 pensiile să crească în termeni reali cu aproximativ 30%,ca urmare a faptului că valoarea punctului de pensie a crescut cu 3% în anul 2005 şi cu 9,3% în anul 2006 şi ţinând cont că diferenţa până la "ţinta" asumată în Programul de guvernare trebuie asigurată printr-o eşalonare judicioasă astfel încât pensionarii să beneficieze în mod real de avantajele creşterii economice, se impune o nouă majorare a valorii punctului de pensie în cursul anului curent.Având în vedere şi faptul că, în urma recalculării pensiilor, un număr de circa 1,86 milioane de persoane au obţinut un punctaj mediu anual recalculat mai mic decât cel corespunzător pensiei aflate în plată,ţinând seama de prevederile Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 12 aprilie 2006, cu tema "Asigurarea resurselor financiare necesare implementării unor măsuri prevăzute în Programul de guvernare, în domeniul pensiilor", în care se apreciază ca necesară şi sustenabilă o majorare cu 3 puncte procentuale a valorii punctului de pensie începând cu luna septembrie 2006, măsură pentru care este necesară suplimentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,pentru respectarea obiectivelor referitoare la creşterea puterii de cumpărare a pensionarilor şi crearea cadrului legal pentru întocmirea proiectului de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2006, care să asigure o creştere a valorii punctului de pensie în cursul execuţiei bugetului pe acest an,având în vedere că în prezent prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, nu conţin reglementări referitoare la posibilitatea majorării valorii punctului de pensie în cursul anului, se impune asigurarea de urgenţă a măsurilor care să conducă la creşterea pensiilor prin actualizarea valorii punctului de pensie în cursul anului.Aceste elemente vizează interesul public şi au un caracter de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatele (1) şi (2) ale articolului 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor de instituţia cu atribuţii în domeniu. (2) În raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilită conform prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 46.__________