HOTĂRÂRE nr. 761 din 14 iunie 2006pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iunie 2006    Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 14 iunie 2006.Nr. 761.-------