ORDIN nr. 722 din 21 iunie 2006privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 27 iunie 2006    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. E.N. 903/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acreditează pentru activitatea de bănci de ţesuturi umane următoarele unităţi sanitare:1. Piele:- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;- Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arşi;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - CASA AUSTRIA;- Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti - Secţia de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă.2. Os, tendon:- Spitalul Clinic Colentina Bucureşti - Secţia de Ortopedie-Traumatologie;- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică;- Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti - Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică.3. Valve cardiace, vase:- Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara - Secţia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulţi şi Copii I şi Secţia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulţi şi Copii II.4. Cornee:- Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Secţia Clinică de Oftalmologie.5. Celule reproductive:- Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;- Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. Craiova - Centrul Medical HIT-MED;- M.G. - Centrul Internaţional de Reproducere Umană Asistată Timişoara;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Secţia Clinică de Obstetrică-Ginecologie "Bega";- Societatea Comercială Centrul Medical "Med New Life" - S.R.L. Bucureşti - Departamentul de Fertilizare în vitro;- Societatea Comercială "Medsana Bucharest Medical Center" - S.R.L. - Departamentul de Reproducere Umană Asistată;- Spitalul Judeţean Ilfov "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" - Secţia Obstetrică-Ginecologie II - Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Secţia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I - Departamentul de Reproducere Umană Asistată "Prof. Dr. I.V. Surcel".6. Celule pancreatice:- Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic Fundeni;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Secţia Clinică Chirurgie Generală II.  +  Articolul 2Se acreditează pentru activitatea de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, în scop terapeutic, următoarele unităţi sanitare:1. Piele- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;- Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arşi;- Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti - Secţia de Chirurgie Plastică;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - CASA AUSTRIA;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă;- Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă;- Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi - Secţia Clinică de Chirurgie Plastică, Reconstructivă şi Arşi.2. Os, tendon:- Spitalul Clinic Colentina Bucureşti - Secţia de Ortopedie-Traumatologie;- Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti - Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică;- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti - Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia Clinică de Ortopedie Traumatologie nr. 1.3. Valve cardiace, vase:- Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara - Secţia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulţi şi Copii I şi Secţia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulţi şi Copii II;- Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Dr. Constantin Zamfir" Bucureşti - Secţia Chirurgie Cardiacă, Secţia Chirurgie Cardiacă Pediatrică, Secţia Chirurgie Vasculară, Departamentul Organe Artificiale, Transplant şi Circulaţie Extracorporeală.4. Cornee:- Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - Secţia Clinică de Oftalmologie;- Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti;- Centrul Oftalmologic "OCULUS" Bucureşti.5. Celule reproductive:- Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;- M.G. - Centrul Internaţional de Reproducere Umană Asistată Timişoara;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Secţia Clinică de Obstetrică-Ginecologie "Bega";- Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. Craiova - Centrul Medical HIT-MED;- Societatea Comercială Centrul Medical "Med New Life" - S.R.L. Bucureşti - Departamentul de Fertilizare în vitro;- Societatea Comercială "Medsana Bucharest Medical Center" - S.R.L. - Departamentul de Reproducere Umană Asistată;- Spitalul Judeţean Ilfov "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" - Secţia Obstetrică-Ginecologie II - Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Secţia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I - Departamentul de Reproducere Umană Asistată "Prof. Dr. I.V. Surcel".  +  Articolul 3Se acreditează Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti - Laboratorul Naţional de HLA pentru testare imunologică şi virusologică.  +  Articolul 4Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Valabilitatea acreditării pentru centrele menţionate mai sus este de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, care se acreditează pe termen nelimitat.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 21 iunie 2006.Nr. 722.-------