ORDIN nr. 723 din 21 iunie 2006privind obligativitatea desemnării medicilor responsabili cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, în unităţile sanitare care derulează subprogramul 2.12 "Transplant de organe şi ţesuturi", finanţat de la bugetul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 27 iunie 2006    Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare şi transplant,văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. E.N. 898/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se numeşte responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori prof. dr. Dan Tulbure, membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant.  +  Articolul 2Se numesc responsabili regionali pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori următorii:- Bucureşti - şef lucrări dr. Ioana Grinţescu;- Iaşi - şef lucrări dr. Ioana Grigoraş;- Târgu Mureş - conf. dr. Sanda Copotoiu;- Cluj-Napoca- conf. dr. Natalia Hagău;- Timişoara - conf. dr. Dorel Săndesc.  +  Articolul 3Pentru declararea şi menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, conducerile unităţilor sanitare nominalizate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2006, pentru subprogramul 2.12 "Transplant de organe, ţesuturi şi celule", şi acreditate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare şi transplant vor desemna, împreună cu conducerile secţiilor ATI şi cu responsabilii regionali, un medic care va fi responsabil cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală.  +  Articolul 4Medicii desemnaţi conform art. 2 şi 3 vor fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în acest sens, din suma alocată de la bugetul de stat subprogramului 2.12 secţiilor ATI, în condiţiile prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 86/2006, pentru declararea şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală.  +  Articolul 5Desemnarea medicilor conform art. 3 va fi comunicată Agenţiei Naţionale de Transplant în termen de 15 zile de la publicare. Aceştia vor raporta lunar Agenţiei Naţionale de Transplant numărul potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, conform protocoalelor stabilite de aceasta.  +  Articolul 6Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, persoanele nominalizate şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 21 iunie 2006.Nr. 723.-------