HOTĂRÎRE Nr. 779 din 2 octombrie 1995privind reglementarea consumului de sare iodata
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 10 octombrie 1995    Pentru prevenirea bolilor prin deficit de iod, care, în România, au un caracter endemic, de gravitate medie şi mijlocie conform normelor de clasificare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,în vederea reglementării consumului de sare iodata pe întreg teritoriul tarii,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Industriilor, prin Regia Autonomă a Sarii, ca singur producător autorizat, va asigura producţia necesară de sare iodata pentru consumul uman pe întreg teritoriul tarii.  +  Articolul 2 (1) Iodatul de potasiu folosit la iodarea sarii trebuie să corespundă condiţiilor de puritate prevăzute în Farmacopeea română în vigoare. (2) Pentru profilaxia bolilor prin deficit de iod, sarea iodata utilizata pentru consumul uman trebuie să conţină minimum 40 mg şi maximum 50 mg iodat de potasiu pe kg de sare.  +  Articolul 3 (1) Sarea iodata va fi ambalata în cutii sau pungi până la 1 kg, care vor purta sigla Regiei Autonome a Sarii. (2) Pentru consumuri colective se admite ambalarea în saci de polietilena de până la 50 kg. (3) Pe ambalaj se vor menţiona următoarele: a) sare iodata; b) a se folosi pentru gătit şi masa; c) a nu se folosi pentru conservarea alimentelor; d) concentraţia de iod; e) salina producătoare şi adresa; f) data de fabricaţie; g) termenul de valabilitate. (4) Termenul de valabilitate pentru sarea iodata este de 6 luni de la data iodarii. (5) Livrarea sarii iodate de către agenţii economici producători se va face în maximum 1/3 din perioada termenului de valabilitate.  +  Articolul 4Pentru industria alimentara şi pentru conservarea alimentelor se va utiliza sarea neiodata.  +  Articolul 5Agenţii economici au obligaţia sa comercializeze sare iodata pentru consumul uman. Pentru protecţia distribuţiei sarii iodate în ambalaje de 1 kg, se interzice agenţilor economici sa reambaleze sarea iodata din saci, în ambalaje mici de 1 kg.  +  Articolul 6Inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor face controlul sarii iodate la saline, în depozite şi în reţeaua de desfacere, urmărindu-se ca modul de ambalare, etichetare, cantitatea sarii şi concentraţia iodului să fie corespunzătoare normelor în vigoare.  +  Articolul 7Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) livrarea de către producători a sarii iodate cu un conţinut necorespunzător de iodat de potasiu pentru consumul uman, cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei; b) reambalarea sarii iodate din saci în ambalaje mici de 1 kg de către agenţii economici, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar la repetarea abaterii se va anula autorizaţia de funcţionare.  +  Articolul 8Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către inspectori ai inspectoratelor de poliţie sanitară şi medicina preventivă.  +  Articolul 9Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga H.C.M. nr. 1.056/1962 privind consumul de sare iodata din zonele gusogene, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Iulian MincuMinistrul industriilor,Dumitru Popescup. Ministrul comerţului,Ion Pargaru,secretar de stat---------------------------