HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 15 iunie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulament de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU TARICEANUContrasemnează-------------p. Ministrul finatelor publice,Doina-Elena Dascalu,Ministrul economiei şi comerţuluiCodruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelorVasile Blagap. Ministrul integrării europene,Ştefan-Francisc Csutak,secretar de statBucureşti, 7 iunie 2006Nr. 707  +  AnexăREGULAMENT 07/06/2006