RECTIFICARE nr. 117 din 4 mai 2006la Legea nr. 117/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 20 iunie 2006    În Legea nr. 117/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 mai 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la pct. 3 al art. I, cu referire la art. 43 alin. (3^1), în loc de: "Înscrierea sau transmiterea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor ...." se va citi: "Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau a extraselor ....".-------